Forex rječnik

АBCDЕFGHILMNOPQRSTUVW

A

Arbitrage (Arbitraža) – Profitiranje od razlika u cijeni jedne imovine (kao što je valutni par) kojom se trguje na više tržišta. Da bi prilike arbiraže postojale, valutnim parom se mora trgovati istovremeno na dva različita tržišta, i po različitim cijenama. Jedan veoma čest oblik arbitraže je ‘hedging’, što je praksa kupnje kaucije na jednom tržištu (npr. Spot Forex tržištu) i prodaje opcija tog valutnog para na drugom tržištu. (npr. tržištu opcija valuta). Arbiraža se također koristi u sportu, u trgovanju fondova kojima se trguje na burzi (exchange traded fund) kao i u trgovanju zamjene za kreditni rizik (credit default swap).

At-Or-Better – Ovaj pojam se koristi u kontekstu postavljanja narudžbi, ukazujući na to da bi broker trebao ispuniti narudžbu trgovca po naručenoj cijeni trgovca., ili po cijeni koja će biti niža za trgovca u odnosu na troškove spread-ova. Obično se narudžbe na čekanju koriste za takve zahtjeve trgovaca za brokere.

At Limit – Narudžba trgovca brokeru za ispunjavanje duge trgovine po cijeni koja je ispod trenutne tržišne cijene, ili da ispuni kratku trgovinu po cijeni koja je iznad tržišne cijene. Očekivanje je da će se cijene kretati suprotno od očekivanja trgovca vezanog za imovinu prije nego što se okrene u smjeru očekivanog od trgovca, i tako jedna ‘at limit’ narudžba smanjuje razinu povlačenja koju bi račun doživio ako bi narudžba bila ispunjena po tržišnoj cijeni. ‘At Limit’ narudžba je narudžba na čekanju.

At Best – Narudžba trgovca ili brokera za ispunjavanje trgovanja po najboljim mogućim cijenama i u najkraćem mogućem roku.. ‘At best’ narudžba je nepromjenljivo jedna instant narudžba koja će biti ispunjena po tržišnoj cijeni, i koja može biti predmet klizanja.

Asset (Imovina) – Stavka koja ima komercijalnu vrijednost ili vrijednost razmjene. Komercijalna vrijednost nekog resursa nije fiksna, ali se mijenja s vremena na vrijeme kao rezultat nekoliko faktora koji utječu na ponudu i potražnju resursa. Promjena u percipiranoj vrijednosti resursa je ta koja se dodjeljuje gospodarskoj i komercijalnoj važnosti. Financijska tržišta pružaju standardizirani predložak o tome koje se imovine mogu razmijeniti za vrijednost dodijeljenu uz saglasnost trgovaca i posrednika (brokera) u takvim transakcijama.

Ask – Cijena po kojoj je valutni par ili kaucija ponuđena na prodaju. Ask je navedena cijena po kojoj investitor ili trgovac može kupiti valutni par, ili cijena po kojoj će trgovac prodati valutni par drugom trgovcu. Ona je također poznata i kao “offer” (ponuda), “ask price” (kupovna cijena), i “ask rate” (kupovna stopa). U kotaciji cijene postoje dvije cijene koje su navedene, i cijena navedena na desnoj strani predstavlja Ask. Ask cijena je uvijek viša od Bid cijene. Na primjer, u kotaciji koja je navedena kao 1.2346/1.2349, 1.2349 je Ask cijena.

Aggregate Risk (Ukupan rizik) – Ovo je mjerilo investitorove ukupne tržišne izloženosti ‘spot’ i ‘futures’ tržišnim ugovorima. Takvi investitori bi uključivali banke, velike korporacije, fondove za zaštitu od rizika i druge financijekse institucije. Definicija za Forex tržište je izloženost trgovinskog društva fluktuacijama tečajeva dviju valuta. ‘Aggregate risk’ je ključni pokazatelj da trgovinsko društvo mora zapošljavati kako bi ocijenili maksimalnu dopuštenu izloženost trgovanju prije upuštanja u trgovanje. Nakon što je ovo izvedeno mogu se postaviti limiti na poziciji. Veće korporacije kao što su ‘too big to fail’ banke imaju veće limite ukupnog rizikanego manje tvrtke s nižim kreditnim ratingom.

Aggressor (Agresor) – Agresor je obično stranka koja inicira posao u nekoj transakciji. Na financijskim tržištima, agresori su obično oni koji su odgovorni za tijek narudžbi u određenom smjeru. Ova uloga je preuzeta od institucionalnih investitora na Forex tržištu, i zato u vrijeme povećane volatilnosti (naročito tijekom novosti trgovanja) nije neuobičajeno vidjeti velike šiljke nakon objavljivanja vijesti. U tom slučaju, institucionalni investitori agresivno guraju cijene po njihovoj velikoj potražnji i nadaju se da će dobiti na ovoj promjeni cijene prebacivanjem pozicija na neagresivni dio tržišta.

Absolute Rate (Apsolutna stopa) – Apsolutna stopa je kombinacija postotka kamatnog swap-a koji je fiksan, i postotka koji je fleksibilan ili plutajući. Kamatne swap-ove koriste tvrtke kako bi se zaštitili od iznenadnih i nepoželjnih promjena kamatnih stopa. Dakle, ako je swap sporazum zadan po premiji od 5% i ako je fleksibilna stopa od 2%, od fleksibilne stope kao što je LIBOR ili EURIBOR, dodana u miks, to daje apsolutnu stopu od 7%.

B

Base Currency (Osnovna valuta) – U kontekstu deviznog trgovanja, valute su navedene u parovima. To je iz razloga jer ne možete trgovati valutom samom po sebi. Valutom se uvijek trguje u zamjenu za drugu. Prva valuta u paru je osnovna valuta. Osnovna valuta je valuta prema kojoj tečajevi obično kotiraju u valutnom paru. U izražavanju tečaja, tečaj kotira kao vrijednost druge valute u odnosu na 1 jedinicu osnovne valute. Na primjer, kada se kaže je kotacija od EUR/USD 1.3109, to znači da 1.3109 američkih dolara može biti korišteno za kupovinu 1 jedinice osnovne valute. Primjeri: USD/JPY, američki dolar je osnovna valuta; EUR/USD, euro je osnovna valuta.

Buy – Otvaranje dugih i zatvaranje kratkih pozicija. Trgovci obično kupuju kada postoji očekivanje da će se cijena imovine ili tečaj valutnog para povećati. Buy narudžba na Forex-u je instantna tržišna narudžba za kupnju imovine po tržišnoj (trenutnoj) cijeni.

Bull (Bik) – Tržišni sudionik koji računa na povećanje vrijednosti tržišta općenito ili neku određenu imovinu. Bik je, također, tržišni operator, trgovac ili investitor koji špekulira o rastu cijena utrživih instrumenata. Bikovi će, stoga, kupiti imovinu na temelju njihovog sentimenta ili njihovihtržišnih očekivanja. Kada ima više bikova na tržištu nego prodavača (medvjeda), tada će tržišna cijena imovine dobiti na vrijednosti.

Broker – Agent koji izvršava narudžbe za kupnju i prodaju valuta i povezanih instrumenata, ili za proviziju ili na spread. Brokeri su agenti koji rade za proviziju, a ne upravnici ili agenti koji djeluju na vlastiti račun. Na deviznom tržištu brokeri imaju tendenciju da djeluju kao posrednici između banaka, spajajući kupce i prodavače za proviziju koju plaća inicijator ili obje strane. Postoji četiri ili pet glavnih brokera koji djeluju putem podružnica i partnera u mnogim zemljama.

Breakout (Izbijanje) – Izbijanje je situacija kada je momentum akcije cijene toliko snažan da se kreće iznad ključnih razina podrške (donje izbijanje) i otpora (gornje izbijanje). Izbijanja se obično dese kao rezultat velikog utjecaja vijesti ili nekih drugih faktora koji navode trgovce na tržištu da općenito postavljaju narudžbe u jednom smjeru.

Bid – Cijena po kojoj je trgovac spreman kupiti valutu od invetitora ili trgovca, ili cijena po kojoj investitor ili trgovac mogu prodati valutni par trgovcu. Ona je poznata i kao “bid price” (prodajna cijena) i “bid rate” (prodajni tečaj). U kotaciji cijene postoje dvije cijene koje su navedene, i cijena koja je navedena na lijevoj strani kotacije cijene predstavlja Bid. Bid cijena je uvijek niža od Ask cijene. Na primjer, u kotaciji koja je navedena kao 1.2346/1.2349, 1.2346 je is Bid cijena.

Bear (Medjved) – Tržišni sudionik koji računa na smanjenje tržišne cijene; tržišni operater, trgovac ili investitor koji špekulira o padu vrijednosti neke imovine. Medvjedi će, stoga, prodati imovinu na temelju njihovog sentimenta tržišnih očekivanja. Kada ima više medvjeda na tržištu nego kupaca (bikova), tada će tržišna cijena imovine obezvrijediti.

Basis Point (Bazni bod) – Bazni bod je stoti dio postotnog boda, ili 1/100 (0.01%). Ovaj pojam ima svoje korijene u praksi trgovanja ’baze, ili postotne razlike između spread-ova. Obično se koristi u opisivanju stope promjene kamatnih stopa. Prema tome, ako središnja banka poveća kamatnu stopu sa 4.5% na 5%, to je povećanje od 0.5% ili 50 baznih bodova.

Bank Rate (Bankovna stopa) – Stopa po kojoj je središnja banka spremna posuditi novac svom domaćem bankovnom sustavu. Također je poznata kao diskontna stopa, ili kamatna stopa na gospodarskom kalendaru novosti. Funkcija središnjih banaka kao zajmodavca u krajnjoj nuždi. Komercijalne banke ulažu sredstva, pohranjena kod njih od strane korisnika, ili u obliku zajmova za pojedince i tvrtke, ili u druga investicijska vozila, ali je potrebno da zadrže rezervna sredstva kako bi obradili rješenje transakcije. Komercijalne banke povremeno mogu ostati bez tih rezervnih sredstava. Oni, stoga, mogu dobiti stop-gap zajmove od središnje banke, s otplatom po određenoj kamatnoj stopi. To je ono što je poznato kao bankovna stopa.

Balance (Bilanca) – Financijski rezultat svih izvršenih transakcija jednog trgovinskog računa. Na Forex tržištu postoji nekorištena bilanca i korištena bilanca (koja je marža postavljena kao kapital trgovca u trgovanju s polugom). Prava bilanca trgovinskog računa može biti poznata samo kada su sve neostvarene dobiti ili gubici, kao i početna marža (korištena bilanca) uključeni u neiskorištenu bilancu nakon što su sve pozicije zatvorene.

C

Cent Lot – Cent lot je ekvivalent za 1/1000 mikro lot-ova, gdje je vrijednost jednog pokreta cijene ekvivalentna 1 centu.

Currency Pair (Valutni par) – Operacija pretvorbe objekta na temelju promjene jednog valutnog tečaja u odnosu na drugi. Primjer valutnog para je USD/JPY. Valutna parenja se čine jer je tečaj zamjene jedne valute u odnosu na drugu, taj koji se mjeri na Forex tržištu. Valutom se ne može trgovati u odnosu na nju samu, i zato su valute sparene, tako da odražavaju tečaj zamjene jedne valute u odnosu na drugu. U valutnom paru, prva navedena valuta je osnovna valuta, dok je valuta navedena desno, poznata kao valuta brojač.

Currency (Valuta) – Novac koji izdaje vlada. Valuta je evoluirala kroz stoljeća od žitarica preko drugih vremena koji su smatrani zalihama vrijednosti, do zlata i srebra, a zatim gradirali do uporabe kovanica i papirnog novca. To je oblik novca koji se koristi kao jedinica razmjene unutar jedne zemlje. Novac je poznat kao valuta jer je jednom agencija za izdavanje (središnja banka) odlučila o količini novca koja će biti u optjecaju u svakom trenutku, postojeća količina novca u sustavu teče od jedne osobe ka drugoj na temelju razmjene dobara ili usluga za nju, a to je uspoređeno s riječnom strujom koja teče s jedne točke ka drugoj.

Cross Rate – Kotacije valutnih tečajeva koji ne uključuju američki dolar. Drugim riječima, ‘cross rate’ je tečaj između dvije ‘cross’ valute. Druga definicija kaže da je to kotirani tečaj dviju valuta u zemlji u kojoj nijedna od valuta nije službena valuta.

Counterpart (Ugovorna strana) – Sudionik u financijskoj transakciji. Ugovorna strana je tržišni sudionik koji zauzima suprotnu stranu transakcije u odnosu na trgovca na tržištu. Na Forex tržištu, market makers-i obično funkcioniraju kao ugovorne strane u Forex transakciji.

Consolidation (Konsolidacija) – Ovo se odnosi na razdoblje na tržištu kada su cijene ograničene na uski raspon trgovanja. Konsolidacija se desi kada većina trgovaca sjedi na bočnim linijama, vodeći do vrlo malih obujma trgovanja.

Commodities (Robe) – To su utrživi financijski instrumenti čiji su ugovori utemeljeni na materijalima od vrijednosti koji su ili izvađeni iz zemlje ( tvrde robe poput zlata, prirodni plin, nafta), ili su na bazi poljoprivrednih proizvoda ( kukuruz, kava, kakao, pšenica).

Commission (Provizija) – Brokerov bonus za olakšavanje transakcija. Provizija je drugačija od spread-a, koji je obično razlika između cijene koju je broker spreman platiti za neku imovinu i cijena po kojoj je broker spreman otkupiti imovinu od trgovca. Provizija je naknada naplaćena za omogućavanje transakcije. Na Forex tržištu, provizije se samo naplaćuju u ECN okruženju radi pokrića troškova održavanja FIX protokola po kojem funkcionira elektonička komunikacijska mreža.

Centralized Market (Centralizirano tržište) – Centralizirana burza, na koju su sve tržišne narudžbe preusmjerene, bez drugih konkurentskih burzi koje primaju narudžbe/kotacije. Kao takva, sve kotacije cijena dobivene iz te burze su jednake kao one koje su date svim sudionicima na tom tržištu.

Central Bank (Središnja banka) – Banka kojom upravlja nacionalna vlada, koja regulira ponašanje financijskih institucija unutar svojih granica i provodi monetarnu politiku. Središnja banka je odgovorna za izdavanje nacionalne valute, kontrolirajući njenu zalihu i u nekim slučajevima, djeluje kao zajmodavac u krajnjoj nuždi kako bi osigurala financiranje nacionalnog bankovnog sustava u hitnim slučajevima.

D

Devaluation (Devalvacija) – Obezvrijeđenje nacionalne valute, ili drugim riječima, pad stope u odnosu na strane valute i zlato. Na primjer, u Britaniji u rujnu 1992. godine povećanje kamatnih stopa u stanju stagnacije u gospodarstvu je bio razlog devalvacije funte. 16. rujna funta je izgubila 2.7% u odnosu na marku i do večeri se njome trgovalo u Njujorku po 2.703.

Direct Quote (Izravna kotacija) – Ovo je kotacija koja izražava tečaj u kontekstu koliko od domaće valute ili referentne valute može kupiti jedna jedinica druge valute. Pa umjesto da se konvencionalne kotacije za euro vs američki dolar izražavaju u odnosu na osnovne valute (EURUSD = 0.9860), izravna kotacija se izražava u odnosu valute brojača na osnovnu valutu.

Depth of Market (Dubina tržišta) – Ovo je mjera veličine i broja otvorenih pozicija na strani kupnje ili prodaje za neku imovinu po različitim cijenama. Ova informacija je mjera tržišne likvidnosti i također je baza podataka prikazanih u knjizi narudžbi, dostupnoj trgovcima koji koriste 2. razinu trgovinskih platformi. Druga definicija opisuje dubinu tržišta kao broj jedinica imovine koji se mogu kupiti bez značajnog utjecaja na cijenu imovine. Drugim riječima, vrlo velika narudžba se mora ostvariti prije nego što se cijena imovine značajno promijeni.

Dealing Desk – Ovo je odjel u market maker brokerskoj tvrtki koja je odgovorna za izvršenje trgovinskih narudžbi na Forex tržištu. Dealing desk-ovi djeluju kao posrednici između trgovca i pružatelja likvidnosti, usklađivanjem kupaca sa prodavačima i popunjavanjem narudžbi za prodaju sa narudžbama za kupnju. Dealing desk-ovi se mogu naći i u bankama i financijskim kućama.

Day Trading (Dnevno trgovanje) – Odnosi se na način ili vrstu trgovanja gdje se trgovinske pozicije otvaraju i zatvaraju tijekom jednog dana. Dnevno trgovanje zahtijeva da trgovac analizira tržište koristeći kratkoročne grafikone (npr., 1 minuta, 5 minuta, 15 minuta i 1 sat), identificira valutne parove koji imaju potencijal da se kreću između 10 i 100 pip-ova, a zatim izvrše trgovanje koristeći ovaj raspon pip-ova kao ciljne i završne cijene. Popularna tehnika dnevnog trgovanja je trgovanje vrhom cijene koji slijedi nakon velikog tržišnog utjecaja vijesti, u kojima trgovac ima za cilj hvatanje tržisnog kretanja koje je proizišlo iz vrha cijene nakon vijesti.

Diversification (Diverzifikacija) – Akvizicija širokog spektra vrijednosnica kako bi se smanjio rizik:pad tečaja određenih vrijednosnica je pokriven rastom cijene drugih. Povijest Kimberly Clark tvrtke je jedna od upješnih primjera diverzifikacije. Tvrtka je radila u sektoru papirne industrije. U jednom trenutku, menadžeri tvrtke su shvatili da je postalo teško za tvrtku da se razvija u tom sektoru na svjetskoj ljestvici. Glavni poticaj je bio pronalaženje novog tržišta, nove industrije, i nove strategije. I tako je Kimberly Clark razvila Procter & Gamble tvrtku u sektoru papirne robe široke potrošnje. Počeli su proizvoditi “Haggies” pelene, kozmetiku, i do sada su uspješno ostvarili svoj cilj.

E

EA – Expert Advisor (Stručni savjetnik) – Stručni savjetnik ili Forex robot je softver čiji algoritam se temelji na trgovinskoj strategiji, i koji je programiran da automatski otvara i zatvara trgovanja na tržištu, na temelju trgovinske strategije po kojoj je programiran da radi.

ECN Broker – ECN broker je broker koji pruža izravnu obradu za cijene i izvršenje narudžbi za svoje klijente bez intervencije dealing desk-a. ECN brokeri dobivaju cijene izravno od pružatelja likvidnosti i nude cijene trgovcima bez uplitanja ili označavanja. Dakle, ECN brokeri pružaju najtransparentniji model cijena na tržištu.

Economic Exposure (Gospodarska izloženost) – Rrizik da su financije jedne tvrtke izložene kao rezultat fluktuacija kamatnih stopa i valutnih tečajeva, naročito kada se neka komponenta operacija tvrtke mora nositi s deviznim transakcijama ili prekograničnim transakcijama. Obično, takva tvrtka koja ima gospodarsku izloženost je ta koja mora redovito razmjenjivati lokalnu valutu za neku stranu valutu, ili posuditi novac od vanjskih financijskih institucija. U svakom slučaju, postoji rizik od gospodarske izloženosti zbog promjenjive prirode kamatnih stopa i tečajeva, tako da će društvo podnijeti gubitak novca jednostavnom razmjenom novca ako lokalna valuta slabi u odnosu na stranu.

Equity (Kapital) – Bilanca sredstava na trgovinskom računu. Izračunava se pomoću sljedeće formule: bilanca + plutajuća dobit – plutajući gubitak. Drugim riječima, kapital na jednom računu se izračunava zbrajanjem neiskorištene bilance na računu i razlike između bilo kojih ostvarenih plutajućih dobiti i plutajućih gubitaka u aktivnim trgovanjima.

European Monetary System (EMS) (Europski monetarni sustav) – Odnos EU zemalja u sferi valuta, koji imaju za cilj da pruže stabilan omjer nacionalnih valutnih stopa. Drugi cilj je olakšavanje stabilizacije gospodarskih odnosa s inozemstvom općenito.

Exotic Currency (Egzotična valuta) – Egzotična valuta je ona kojom se slabo trguje, i kao takva ima malo likvidnosti i veoma široke spread-ove. Primjeri su švedska kruna (SEK), norveška kruna (NOK), turska lira. Na Forex platformama, parovi tih valuta obično imaju široke spread-ove. Primjerice, EURSEK ima spread-ove od do 50 pip-ova na nekim platformama. Kao posljedica toga, imaju i široke unutardnevne raspone. Primjeri egzotičnih parova uključuju EURSEK, EURNOK, USDZAR itd.

F

Fakeout – Fakeout je situacija gdje trgovac zauzima poziciju na tržištu na temelju analize urađene pomoću tehničkih pokazatelja, ali je ishod trgovanja drugačiji jer tako analizirana imovina uzima drugačiji smjer od tehničke analize učinjene na njoj. Fakeout-i se obično dese kada trgovac koristi samo jedan pokazatelj za obavljanje tehničke analize.

Fill (Ispunjavanje) – Proces završavanja narudžbe korsinika za kupnju ili prodaju valutnog para. U ECN okruženju, ispunjavanje trgovca je obično po cijeni po kojoj je naručio od pružatelja likvidnosti. U dealing desk okruženju, ispunjenje trgovca možda neće biti nužno po cijeni po kojoj je naručio, naročito u situaciji tržišne volatilnosti.

Five Digit Pricing (Petocigrene cijene) – Sustav u kojem su valutni parovi procijenjeni s 5 decimalnih mjesta umjesto konvencionalnih 4 mjesta. Na primjer, kotacija za EURUSD s petocifrenom cijenom bi bila izražena kao 1.31092. Ovo je određeniji model cijene za Forex tržiše i obično ga koriste ECN brokeri.

Fixed Spread (Fiksni spread) – Ovo je situacija gdje su razlike između Bid i Ask cijena uvijek jednake, bez obira na potražnju na tržištu ili volatilnost. Fiksni spread-ovi su svojstvo dealing desk trgovanja na Forex tržištu.

Flat – Flat je pojam koji ima tri značenja. Na Forexu ono pokazuje stanje koje nije ni duga niti kratka pozicija, ili drugim riječima, opisuje trgovinsku knjigu bez izlaganja tržišta. Ono može značiti i vezu za koju se ne obračunavaju kamate, ili stanje u kojem cijena niti raste niti pada (flat tržište).

Floating Profit and Loss (Plutajuća dobit i plutajući gubitak) – Nezabilježeni dobici/gubici na otvorenim pozicijama određenog alata po trenutnim vrijednostima stope. Drugo ime za plutajuću dobit ili gubitak je neostvarena dobit ili gubitak. Kada je pozicija otvorena, koja god dobit ili gubitak se prikaže na aktivnom trgovanju je poznata kao plutajuća dobiti ili plutajući gubitak. Prema tome, ako su pozicije otvorene, koja god dobit ili gubitak se prikaže na platformi predstavlja plutajuću dobit/gubitak.

Foreign Exchange (Devizno poslovanje) – Kupnja ili prodaja valute u odnosu na prodaju ili kupnju druge valute. Ovo se također koristi kako bi se opisalo tržište na kojem se valute kupuju i prodaju jedne za druge s ciljem profitiranja od promjene u tečajevima između jedne i druge valute. U svakodnevnom uličnom govoru, ono se označava kao deviza.

Four Digit Pricing (Četveroznamenkasta cijena) – Sustav postavljanja cijena valutnih parova s 4 decimalna mjesta. Na primjer, kotacija za EURUSD s četveroznamenkastom cijenom, bila bi izražena kao 1.3109. Ovaj sustav cijena većinom koriste market maker-i.

G

Gap (Praznina) – Raspon cijene gdje nije došlo do kotacija. Praznina se obično desi kao rezultat trgovanja nakon radnih sati, što gura cijenu imovine do neke udaljenosti od izvornog zatvaranja tržišta, čime stvara prostor u kojem ne dolazi do kotacija. Praznine se javljaju kada postoji dosta volatilnosti, i kada se neke vijesti tržišnog kretanje, kao što su izvješća o zaradi, puste na tržište nakon radnih sati.

Good Till Cancelled Order (GTC) – Narudžba za kupnju ili prodaju koja ostaje otvorena dok se ne ispuni ili otkaže. Good till cancelled narudžbu koristi trgovac kada osjeti da su uvjeti pod kojim se trguje imovinom oni gdje će narudžba koja je popunjena donijeti povoljan povrat za trgovca, bez obzira na to koliko traje.

H

Hard Currency (Tvrda valuta) – Valuta koja se koristi i ima široko međunarodno prihvaćenje kao rezultat stabilnosti u zemlji svog porijekla, i poštovanja i stava koji zemlja ima po pitanju međunarone trgovine. Kao rezultat toga, tim valutama se naširoko trguje zbog globalne potražnje, a to se pretvara u veliku likvidnost za tu valutu. Primjer je američki dolar koji se koristi za podmirenje većine međunarodnih transakcija. Vrijednost tvrdih valuta ne doživljava velika osciliranja u kretanju tečaja.

Hedge (Zaštita) – Transakcija koja smanjuje rizik na postojećoj investicijskoj poziciji. Hedge je transakcija koja se koristi za pokriće bilo kakvih gubitaka koji se mogu desiti na drugoj investiciji. Primjer hedge-a je korištenje kratkih pozicija na valutnom Futures tržištu za pokriće duge pozicije na spot Forex tržištu. Način na koji je hedge konstruiran je takav da, ako je ulaganje, koje je zaštićeno, uspješno, gubici zaštićene pozicije će biti daleko manji nego dobici zaštićenog trgovanja, i ako zaštićena trgovanje završi u gubitku, dobit zaštićenog trgovanja će nadmašiti gubitke zaštićenog trgovanja.

Hedging – Operacija osiguranja od nepovoljnih tržišnih promjena putem brojača kupnji ili prodaja imovina. Ovo je aktivno korištenje suprotn e pozicije na drugom tržištu radi pokrića bilo kakvih gubitaka koji mogu nastati od ulaganja u određeno tržište.

Hedged Margin (Zaštićena marža) – Zaštićena marža znači održavanje jednakog obujma trgovanja na strani kupnje i na strani prodaje neke aktivne pozicje istovremeno. To znači da ako trgovac drži 0.5 lot-ova na dugoj narudžbi na EURUSD i također drži 0.5 lot-ova na kratkoj narudžbi na EURUSD, neto dobit/gubitak je neutraliziran dok trgovac ne zatvori jednu od pozicija. Ovo dobro funkcionira kao hedging strategija na dobro financiranim računima. Koristi se kada trgovac iznenada nije siguran u ishod nekog trgovanja i nema vremena da upotrijebi odgovarajuću zaštitu na drugom tržištu.

I

Indirect Quote (Neizravna kotacija) – Ovo je sustav kotacije valutnih cijena gdje je kotacija izražena na osnovu broja jedinica koje će se koristiti za kupnju jedinice lokalne valute. Drugim riječima, neizravna kotacija će ovisiti o zemlji koja se koristi kao referentna točka. Ako je trgovac u Kanadi i želi izraziti USD/CAD valutnu kotaciju na neizravan način, ta kotacija će biti izražena kao jedinice USD-a koje su potrebne za kupnju 1 CAD-a, npr., 1.0078 USD = 1 CAD.

Initial Margin (Početna marža) – Depozit koji korisnik mora napraviti prije nego što mu se dodijeli trgovinsko ograničenje. Može se također opisati kao početni kapital koji broker nalaže trgovcu da ima na svom računu kako bi se koristio kao zalog za svako trgovanje s polugom otvoreno na tržištu. Zahtjevi za početnu maržu se razlikuju od brokera do brokera i od zemlje do zemlje. U SAD-u, FINRA zahtijeva od trgovaca da imaju početnu maržu od 25% od iznosa dobivenog od brokera kao polugu za trgovanje.

Instant Execution (Instant izvršenje) – Odredba kotacija trgovinskom sustavu bez zahtjeva. Instant izvršenje je uputa brokeru na ispuni narudžbu klijenta po tržišnoj cijeni. Koristi se kada trgovac želi odmah ući u poziciju kako bi profitirao od te pozicije.

Interbank Market (Međubankarsko tržište) – Ovo je financijsko tržište koje podržava samo banka-banci trgovanje valutama, tržište novca i druge financijske instrumente. Drugim riječima, ovo je tržište banke. Niti jedna druga klasa investitora ne može ovdje trgovati. Primjer međubankarskog tržišta je međubankarska valutna aukcija u kojoj središnje banke prodaju devize komercijalnim bankama, koji onda pružaju isto za korisnike kojima je to potrebno.

Interest Rate Carry (Carry kamatne stope) – Prihod ili trošak povezan sa držanjam devizne pozicije preko noći. Ovo je izvodivo kada valutni parovi u poziciji imaju različite kamatne stope za isti period vremena. Carry kamatna stopa je temelj Carry trgovanja, gdje trgovci tragaju za valutnim parovima koji se odlikuju valutom koja prinosi visoke kamatne stope i drugimasa nižom kamatnom stopom.

L

Leverage (Poluga) – Omjer između količine novca na računu (depozit) i ponuđenih sredstava. Trgovanja na Forex tržištu se izvode u rasponu od desetina tisuća (mini lot računi) ili stotine tisuća (standard lot računi). Mnogi trgovci sebi ne mogu priuštiti te iznose, pa brokeri nude da usklade sredstva trgovca s odgovarajućim omjerom trgovinskog kapitala, tako da trgovac može ispuniti obvezu za trgovanje. Ta pozajmljena sredstva koja obezbjeđuje broker se nazivaju polugom. Količina poluge koja se koristi ovisi o omjeru sredstava trgovca i sredstava brokera. Na primjer, minimalna poluga u SAD-u je 1:50, što znači da za svakih 1,000$ broker može uskladiti sredstva trgovca sa 50,000$.

Limit and Stop Levels (Limit i Stop razine) – Ovo su razine cijena po kojima je trgovac postavio cilj Take Profit-a i Stop Loss-a za svoja Forex trgovanja pojedinačno. Neke trgovinske platforme zahtijevaju od trgovca da postavi ciljeve dobiti i Stop Loss-a koristeći Limit i Stop narudžbe, a razine cijena koje su odabrane za te ciljeve su poznate kao Limit i stop razine.

Limit Order (Limit narudžba) – Narudžba za izvršenje transakcije po određenoj cijeni (limitu) ili boljoj. Limit narudžba za kupnju bi bila po limitu ili niže, a limit narudžba za prodaju bi bila po limitu ili više. Ova vrsta narudžbe se koristi kada trgovac očekuje da će se tržište povući prije napredovanja (za Buy Limit) ili napredovati prije povlačenja (za Sell Limit). Drugi način korištenja Limit narudžbe u otvorenom trgovanju je postavljanje cilj dobiti tako da, kada trgovanje dosegne cilj Limit-a, trgovanje se automatski zatvara u dobiti.

Liquid Market (Likvidno tržište) – Ovo je tržište u kojemu postoji veliki broj kupaca i prodavača, toliko da su obujmi trgovanja veliki i nije teško ispuniti odgovarajuće kotacije narudžbi, jer uvijek postoji spreman kupac ili prodavač kojemu će odgovarati bilo koja vrsta narudžbe. Narudžbe na likvidnom tržištu su odmah ispunjene jer uvijek postoje kupci koji će kupiti narudžbe za prodaju, i prodavači za odgovarajuće narudžbe za kupnju.

Liquidity (Likvidnost) – Odnosi se na odnos između veličine transakcije i kretanja cijene. Na primjer, tržište je “likvidno” ako se velike transakcije mogu javiti samo sa minimalnim promjenama cijena. Forex tržište se opisuje kao vrlo likvidno jer su transakcije koje su provedene na tom tržištu u domeni stotine tisuća do milijuna i milijardi dolara. Tamo gdje trgovci mogu priuštiti samo stotine do tisuće dolara, market maker-i uskaču kako bi stekli pozicije od pružatelja likvidnosti i premostili jaz likvidnosti, i te pozicije se preprodaju takvim trgovcima u manjim komadima.

Lock In Profits (Zaključane dobiti) – Ovo je sustav korištenja Trailing Stop narudžbe (npr., Stop Loss postavljen na nekoliko pop-ova ispod {za duge narudžbe } ili iznad{za kratke narudžbe }) za aktivno Forex trgovanje s neostvarenom dobiti, tako da Trailing Stop prati tržišnu cijenu po postavljenom broju pip-ova ako se trgovanje odvija u korist trgovca, a zaključa dobit tako što miruje, ako se trgovanje ne odvija u korist trgovca.

Locked Positions (Zaključane pozicije) – Pozicije za kupnju i prodaju na istu imovinu s istim obujmom trgovanja. Zaključavanje pozicija hitna akcija zaštite koja se poduzima kako bi se spriječilo daljnje povećanje plutajućeg gubitka u trgovanju koje se kretalo suprotno od pozicije trgovca. Ako trgovanje u jednom smjeru ide loše i ako postoji vjerojatnoća da će nastaviti neko vrijeme tako, trgovac može odlučiti da postavi drugo trgovanje u suprotnom smjeru kako bi smanjio daljne gubitke i kupio vremena za procjenu pozicije.

Long Position (Duga pozicija) – Otvorena pozicija za kupnju imovine uz očekivanje profitiranja od povećanih cijena. Na Forex-u, otvorena pozicija uključuje kupnju osnovne valute i istodobnu prodaju ekvivalentnih jedinica valute brojača.

Loss (Gubitak) – Gubitak je situacija gdje se cijena valutnog para kreće suprotno od smjera pozicije trgovca, tako da, kada se trgovanje zatvori, trgovac ostaje sa manje iznosa na računu u odnosu na početak trgovanja. Na primjer, ako trgovac ide na dugo na EURUSD po 1.2908 i postavi cilj dobiti od 1.2958 i Stop Loss od 1.2868, a valuta se povuče kako bi dosegla Stop Loss na 1.2868, tada je trgovac doživio gubitak na trgovanju.

Lot – Jedinica transakcija razmjene. Lot je mjera obujma trgovanja ili iznosa trgovanja uloženih u Forex trgovanje, i ekvivalentno je 100,000 jedinica osnovne valute u Forex transakciji. Standardni lot može biti podijeljen u mini lot-ove (tisućiti dio lot-a ili 1/1000 lot-ova) i micro lot-ove (milijuniti dio lot-a ili 1/1,000,000 lot-ova).

M

Margin (Marža) – Jamstvo koje diler zahtijeva od trgovca, da bi održavao otvorenu zaključanu poziciju ili zaključanu poziciju koju klijent namjerava otvoriti. Svaki alat, imovina ili trežište ima svoje zahtjeve marže. Marža je zalog u trgovanju s polugom.

Margin Call (Poziv upozorenja za maržu) – Zahtjev za dodatnim sredstvima na računu s maržom, bilo da je vrijednost kapitala na računu pala ispod propisanog minimuma (nazvano i ‘maintenance call’) ili da su kupljene dodatne valute (ili prodane kratko). Obično se od trgovca zahtijeva da ima početnu maržu kao zalog za trgovanje s polugom. Kada trgovanje napravi plutajući gubitak, on se oduzima sa marže trgovca, a ne od sredstava s polugom. Prije nego što gubitak ‘istrijebi’ kapital trgovca, broker će izdati poziv upozorenja za maržu, tražeći od trgovca da doda još sredstava ili u suprotnom riskira da će se pozicija automatski zatvoriti kako bi sačuvala sredstva s polugom.

Margin Call Level (Razina poziva upozorenja za maržu) – To je razina cijene do koje će imovina doći prije nego što broker izda nalog trgovcu da doda još sredstava na svoj račun ili riskira zatvaranje svih otvorenih pozicija. Prije prijave za trgovinski račun s polugom, kakav se može dobiti na Forex tržištu, trgovac mora potvrditi da će se koristiti određena razina cijene u izračunu kada se zatvori pozicija, kako bi se zaštitio kapital brokera tijekom lošeg trgovanja. To je razina poziva upozorenja za maržu.

Market Depth (Dubina tržišta) – Ovo je veličina narudžbe koja je potrebna da se pomjere tržišta za određeni stupanj, ili da se promijeni cijena imovine za određeni stupanj. Povećana dubina tržišta znači da postoji puno likvidnosti na tržištu, dok smanjena dubina tržišta znači da su imovine nelikvidne. Tržište s povećanom dubinom tržišta olakšava da se dobiju cijene s manjim spread-ovima i više ostvarenih instant narudžbi.

Market Maker – Osoba ili tvrtka koja pruža likvidnost praveći dvostrane cijene (ponude i potražnje) na tržištu. Na Forex-u, transakcije zahtijevaju velike količine kako bi izbjegle velike oscilacije u cijenama, a to zahtijeva od trgovaca da trguju s količinama od najmanje nekoliko stotina tisuća dolara do milijuna dolara. S obzirom na činjenicu da si mnogi trgovci ne mogu priuštiti te svote, market maker-i uskaču da otkupe imovine i drže i pozicije za kupnju i za prodaju na imovini, koje se onda nude u manjim komadima kako bi trgovci kupovali u desetinama tisuća dolara po transakciji.

Market Order (Tržišna narudžba) – Narudžba koju izda klijent za hitnu kupnju ili prodaju nekog vrijednosnog papira po cijeni na tržištu. Ovo se može opisati i kao narudžba/uputa trgovca brokeru da odmah ispuni narudžbu po trenutnoj cijeni te imovine na tržištu.

Market Price (Tržišna cijena) – To je cijena koja trenutno postoji za neku imovinu na tržištu. Na primjer, ako cijena valutnog para kotira na 1.2890/1.2893 u realnom vremenu, onda je to tržišna cijena te imovine.

Market Rate (Tržišna stopa) – Trenutna kotacija valutnog para. To je stopa po kojoj se valuta može koristiti u razmjeni za drugu valutu u realnom vremenu, te stopa po kojoj će tržišne narudžbe koje trgovac koristi za vrijednosne papire, biti ispunjene.

Maximum Lot (Maksimalni lot) – Ovo je maksimalna dopuštena veličina/količina koju trgovac može koristiti za Forex trgovanje na trgovinskoj platformi svoga brokera.

Minimum Lot (Minimalni lot) – Ovo je minimalna dopušena veličina/količina koju trgovac može koristiti za Forex trgovanje na trgovinskoj platformi svoga brokera. Neki brokeri dopuštaju minimalni lot od 0.1 lot, dok neki drugi dopuštaju 0.001 lot (1 mikro lot).

Minimum Step (Minimalni korak) – Ovo je minimalni stupanj promjene u trgovinskom obujmu imovine koji trgovac može kupiti. Na primjer, Standard Lot račun s minimalnom veličinom lot-a od 1 lot i minimalnim korakom od 0.1 lot omogućava trgovcu da kupi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 lot-ova imovine, sve sa povećanjem ili opadanjem od 0.1 lot (što je minimalni korak).

N

NASDAQ Index (NASDAQ Indeks) – Poslijeprodajno-tržišni, u cjelosti elekronički indeks specijaliziran za dionice vodećih tehnoloških tvrtki. Stvoren kao sljedbenik Over-the-Counter (OTC) tržišta1971. godine, NASDAQ indeks je ucrtan kao tržišna cijena prosječno ponderiranih dionica. Trgovanje NASDAQ vrijednosnicama se obavlja elekronički putem online burzi, što je drugačije od načina na koji se trguje NYSE vrijednosnicama (aukcija u Trading Floor-u). Unatoč tome što su poznati kao tehnološke dionice, drugi sektori, kao što su farmaceutski, su također uvrštene na NASDAQ indeks.

Necessary Margin (Neophodna marža) – Jamstvo (u monetarnom izražavanju) koje zahtijeva diler kako bi održavao otvorenu poziciju. Na tržištima s polugom, od trgovca se zahtijeva da održava maržu kako bi čuvao otvorena trgovanja od gubitaka. Neophodna marža je ta na koju se broker osvrne prije nego što izda poziv upozorenja za maržu i zatvara pozicije, kao rezultat toga. Ako trgovac ima dovoljno neophodne marže na svom računu kako bi održavao poziciju, poziv upozorenja neće biti izdan i aktivne pozicije neće biti zatvorene.

No Dealing Desk – Proces isporuke cijena od pružatelja likvidnosti trgovcima bez odjela u uredu brokera, djelujući kao trgovanje ili posrednik cijena. ECN brokeri rade u ‘no dealing desk’ okruženju.

Non-trading Operation (Netrgovinska operacija) – Sljedeće vrste operacija koje se izvode na trgovinskom računu predstavljaju netrgovinske operacije: depozit, povlačenje sredstava, otplata i produljenje kredita. To su sve transakcije koje trgovac, pored trgovanja, izvodi na Forex trgovinskom računu.

O

Order (Narudžba) – Narudžba klijenta za kupi ili proda određeni iznos po određenoj stopi. Postoji nekoliko vrsta narudžbi, i sve one mogu biti sažete u dvije glavne vrste narudžbi: tržišne narudžbe i narudžbe na čekanju. Market Buy i Market Sell su instant (tržišne) narudžbe, dok su Order Cancels the Other (OCO), Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit, Entry Limit/Stop, Good till Day (GTD) i Good Till Cancelled (GTC) vrste narudžbi na čekanju.

Overnight (Preko noći) – Otvorena pozicija koja se prenosi na sljedeći dan. Nekada se pozicije ostave preko noći u pokušaju da se zaradi novac od razlike u kamatnim stopama na dugoj poziciji na valuti koja više prinosi. Swing trgovci i trgovci sa pozicijama koji pozicije ostavljaju otvorene danima i tjednima, ostave pozicije preko noći na temelju svojih trgovinskih stilova. Unutardnevni trgovci ne ostavljaju pozicije otvorene preko noći.

Oversold (Prevelika prodaja) – Tehnički analitički pojam koji opisuje situaciju u kojoj je vrijednost valutnog para pala tako nisko da se očekuje da će cijena imovine pretrpjeti tržišnu korekciju naviše. Ako trgovac spozna neku imovinu kao ‘oversold’, prodavači će se razrijediti, a kupci će prodirati, dižući cijenu imovine.

Open Market (Otvoreno tržište) – Pojam ‘otvoreno tržište’ se koristi kako bi se opisalo tržište koje je otvoreno za sve sudionike i gdje trgovci mogu sudjelovati u kupnji i prodaji vrijednosnica, bez ograničenja. To se odnosi i na deregulirano tržište. Prije 1997. godine, Forex tržište nije bilo otvoreno tržište, ali nakon deregulacije tržišta te godine, pojedinačnim trgovcima je bilo dopušteno da uđu na tržište, čineći Forex tržište otvorenim tržištem.

Open Position (Otvorena pozicija) – Bilo koja pozicija (duga ili kratka) koja je podložna oscilacijama na tržištu i koja nije zatvorena od strane odgovarajuće suprotne transakcije. Na Forex platformama postoji kartica koja prikazuje sve otvorene pozicije. Ta informacija je važna, pogotovo ako trgovac ima nekoliko takvih otvorenih pozicija, tako da one sve mogu biti praćene, a trgovac također tu informaciju može koristiti kako bi provjerio svoju tržišnu izloženost i izbjegao prekomjerni rizik.

P

Pending Order (Narudžba na čekanju) – Narudžba klijenta za otvaranje pozicije kada cijena dosegne određenu razinu. Trgovac se može odlučiti da koristi narudžbu na čekanju ako se trenutne tržišne cijene smatraju nepovoljnima za profitiranje, ali za koje se očekuje da će doći do razina na kojima su izgledi za profitabilnost poboljšani. Narudžbe na čekanju se također koriste kada trgovac očekuje da će se cijene povratiti na jeftinije razine prije nego što nastave prethodni trend, ili kad trgovac čeka na potvrdu prekida ključne razine prije ulaska u smjer proboja.

Pip – Najmanji prirast promjene u cijeni devize, bilo gore ili dolje. Pip je poznat kao postotak kamatne točke, i jednak je 0.0001 ili desettisućiti dio jediničnog broja od 1. Za ukrštaje jena, pip je jednak 0.01.

Point (Bod) – Riječ ‘point’ se, na financijskom tržištu, može koristiti na različite načine. Može se koristiti za označavanje minimalne promjene cijene u imovini ili valutnom paru. Npr., početna cijena vrijednosnice je bila 1.3550 i pala je na 1.3545. To znači da je bila promjena stope za 5 bodova. ‘Point’ se također može odnositi na ‘bazni bod’, koji je 1/10000. To je pojam koji se popularno koristi za opisivanje promjena u kamatnoj stopi valute u jednoj godini. ‘Point’ se može odnositi i na postotni bod, koji je aritmetička razlika između dvaju postotaka.

Price (Cijena) – Cijena po kojoj osnovna valuta može biti kupljena ili prodana. Cijene, obično, market maker-i nude trgovcima (neizravno), ili pružatelji likvidnosti (banke) izravno u Non-dealing desk okruženju. Cijene valuta su potaknute potražnjom na tržištu, ili intervencijom vlade.

Profit (Dobit) – Prihodi korisnika od završene transakcije. Kao dobit, trgovac može smatrati svoj prihod od trgovanja, ili prihod tijekom nekog vremenskog razdoblja od niza transakcija. Za jedno trgovanje, dobit je ostvarena kada se cijena imovine kreće u smjeru očekivanja pozicije trgovca. Tako za dugo trgovanje, trgovac ostvaruje dobit kada se cijena imovine kreće naviše, a za kratko trgovanje, kada je cijena imovine niža. Ako se profitabilnost posmatra tijekom nekog vremenskog razdoblja, onda trgovac mora ostvariti više iz svojih dobitnih trgovanja, nego što je izgubio u svojim neuspjelim trgovanjima za to vremensko razdoblje, kako bi se ostvarila dobit.

Q

Quote (Kvota) – Cijena vrijednosnice koja se uzima u obzir prilikom kupnje i prodaje. Izražena je u Ask i Bid cijenama, i kotirane cijene su uvijek one od valute brojača (kotirana valuta) prema jednoj jedinici osnovne valute. Kotacija cijene je napravljena od najviše cijene koju je trgovac spreman platiti za imovinu, kao i najniže cijene koju je diler spreman prihvatiti za imovinu. Tipična kvota za EURUSD je 1.2940/1.2943, gdje je prva cijena Bid cijena, a druga cijena Ask cijena. Obje cijene pokazuju koliko od valute brojača (USD u ovom slučaju) se koristi za kupnju 1 jedinice osnovne valute (EUR u ovom slučaju).

Quote’s Feed (Izvor kvote) – Kotacija na svaku vrijednosnicu koja uđe u sustav. Prikladnije se može opisati kao brzi protok podataka koji prenosi informacije o cijenama u realnom vremenu i bez kašnjenja. Razina kotacije platforme brokera (Level I, II ili III) će odrediti koliko brzo će protok podatak stići do krajnjeg korisnika.

Quote Currency (Kotirana valuta) – Druga valuta u valutnom paru za koju je klijent u stanju da proda/kupi osnovnu valutu. Na primjer, u valutnom paru USD/JPY, japanski jen je kotirana valuta. Kotirana valuta se još zove i valuta brojač, i dobila je ime jer je tečaj obično naveden kao cijena kotirane valute u odnosu na jednu jedinicu osnovne valute. Dakle, u stopi kvote koja navodi da je USDJPY 79.34, brojka’79.34’ jednostavno znači da će 79.34 jena biti korišteno za kupnju jednog američkog dolara.

R

Rate (Tečaj) – Cijene jedne valute izražena u jediničnoj cijeni valute neke druge zemlje. Obično je tečaj izražen kao cijena valute brojača (druga valuta u valutnom paru) u odnosu na jednu jedinicu osnovne valute (valuta na lijevoj strani valutnog para). Dakle, kada izrazimo tečaj od EURUSD kao 1.2940, kažemo da je tečaj po kojem će trgovac prodati jedan euro za američki dolar na 1.2940 američkih dolara.

Requotes (Ponovne kotacije) – Ovo je fenomen koji se javlja kada se cijene pomjere između vremena kada su prikazane i vremena kada trgovac klikne na gumb za izvršenje narudžbe na svojoj platformi. Trgovanje nije izvršeno; prije toga trgovac dobije upit o tome da li prihvata novu cijenu po kojoj će njegova narudžba biti izvršena, ili se izvršenje narudžbe otkazuje ako se u roku od nekoliko sekundi ne poduzme nikakva akcija.

Rolle-Over (Prebacivanje) – Proces produljenja ugovorenog datuma valute na otvorenoj poziciji do sljedećeg važećeg datuma valute. Na Forex-u, prebacivanje može ili privući naboj kamatne stope na računu trgovca, ili platiti trgovcu naboj kamatne stope, ovisno o razlici u kamatnoj stopi između valuta u valutnom paru kojim se trguje, i koji je prebačen na sljedeći trgovinski dan.

Range (Raspon) – Razlika između maksimalnih i minimalnih cijena određenog vremenskog razdoblja. Raspon je razmak između najviše cijene imovine i najniže cijene iste imovine unutar jednog vremenskog okvira. Raspon se tada može koristiti pri donošenju određenih trgovinskih odluka kao što su – gdje prijaviti ciljeve dobiti i gdje prijaviti Stop-ove. Raspon trgovcu također može reći koliko kretanja valutni par ima u bilo kojem vremenskom razdoblju. Identificiranje raspona je i temelj trgovanja ‘range’ trgovaca, koji obično kupuju po najnižim cijenama i izađu na visokim cijenama, a zatim prodaju po visokim cijenama i izađu na niskim cijenama.

S

Scalping – Ovo je trgovinska praksa ručnog otvaranja i zatvaranja pozicija u roku od nekoliko minutakako bi se uhvatili mali pokreti tržišta i postupno izgradili i stvarali veće dobiti. Scalper-i koriste veće veličine pozicija kako bi zaradili više novca iz meta s manjim pip-ovima.

Sell Limit Order (Narudžba sa ograničenjem prodaje) – Narudžba za izvršenje transakcije samo po određenoj cijeni (limit) ili više. Narudžba sa ograničenjem prodaje se koristi kada trgovac ima bikovsko očekivanje za imovinu, ali očekuje da će imovina narasti do najbliže točke otpora prije nego što nastavi silazno kretanje. Ograničenje prodaje je narudžba na čekanju, i korištenje ograničenja za prodaju osigurava trgovcu korist od imovine koja još uvijek ima uzlazni momentum za koji se ne očekuje da će dugo trajati.

Selling Short (Prodaja na kratko) – Situacija gdje je imovina prodana s namjerom da se pozicija otkupi nazad po nižoj cijeni kako bi se ostvarila dobit. Drugi naziv za to je kratka prodaja. Prodaja na kratko funkcionira tako da se imovina posudi od dilera i proda po višoj cijeni, zatim se čeka da cijena imovine opadne nakon čega ju trgovac otkupi nazad po nižoj cijeni, vrati imovinu dileru i profitira od razlike u cijeni.

Short Hedge (Kratka zaštita) – Ovo je strategija protekcije/zaštite od gubitka u kojoj trgovac koristi kratku poziciju na ročnim i opcionim ugovorima kako bi nadoknadio bilo kakve gubitke nastale iz bikovskog kretanja robe, dionice ili valute koju trgovac posjeduje. Dakle, ako trgovac posjeduje dionicu i cijena dionice se smanjuje, on može koristiti kratku prodaju opcionog ugovora na toj imovini na takav način da će mu ostvarivanje te opcije donijeti više novca nego što bi izgubio na dioničkom trgovanju.

Short Position (Kratka pozicija) – Situacija u kojoj je došlo do prodaje valute koja se mora pokriti odgovarajućom kupnjom. Kratku poziciju trgovac preuzima na imovinu kada se očekuje da će cijene pasti, a na Forex tržištu, to se izvršava prodajom osnovne valute i istovremeno kupnjom valute brojača, a zatim ponovnom razmjenom valuta, kupnjom osnovne valute po nižoj cijeni sa valutom brojačem, koja sad ima veću vrijednost.

Slippage (Klizanje) – To je iskustvo kada ne dodje do ispunjenja po očekivanoj cijeni kada postavite tržišnu narudžbu ili Stop Loss. To se može desiti iz sljedećih razloga: tržišna cijena se jednostavno kreće prebrzo, tržište nije likvidno ili razgovarate s nemotiviranim brokerom. Klizanje se obično javlja na vrlo nestabilnom tržištu, kao i kad postoji sustavni efekt koji uzrokuje pad cijelog tržišta, imovine ili valute, stvarajući situaciju gdje ne postoje trgovci za prodaju pozicije na Stop Loss-u. Ponekad se javlja jer brokeri prvo ispune velike trgovinske narudžbe institucionalnih trgovaca, i do trenutka kada prijeđu na manje narudžbe, velika potražnja na imovinu, stvorena institucionalnim narudžbama, je predaleko odgurala cijene.

Spot Market (Spot tržište) – Tržište na kojem ljudi kupuju i prodaju stvarne financijske instrumente (valute) za dvodnevnu isporuku. Spot tržište se odlikuje veoma kratkim ugovornim rokovima. Tržište dionica i tržište valuta su Spot tržišta. Oni su suprotno od ročnih tržišta u pogledu ugovornih datuma.

Spot Price (Spot cijena) – Trenutna tržišna cijena valute koja obično opada za 2 radna dana (1 dan za USD/CAD). Obično, cijena po kojoj je trgovanje zatvoreno je Spot cijena i to je cijena po kojoj je imovina ugovorena u vremenskom okviru od T + 2 dana, uključujući dan transakcije (‘T’).

Spread – Razlika između cijene ponude (Bid) i potražnje (Ask). Razlika između cijene ponude i cijene potražnje je provizija brokera u Forex trgovanju. Tržišne cijene su kotirane s dvije cijene: ponuda na lijevoj strani i potražnja na desnoj. Ako je EURUSD kotiran kao 1.2980/2983, onda je spread razlika između te dvije cijene (izmjerena u pip-ovima), a to je 3 pip-a. Veličina lot-a trgovanja će odrediti financijsku vrijednost spread-a valute. Spread-ovi su niži u likvidnim valutnim parovima (poput EURUSD) i mnogo viši u nelikvidnim parovima kao što je EURNOK.

Stop Loss (Zaustavljanje gubitka) – Narudžba klijenta za zatvaranje otvorene pozicije ako se trgovanje kretalo suprotno od pozicije trgovca do određene razine cijene. Koristi se za smanjenje gubitaka. Na nekim trgovinskim platformama, postavljena je na jednoj strani OCO narudžbe, dok je na nekim drugim platformama, Stop narudžba postavljena na aktivno trgovanje ili je unesena Stop cijena tijekom obrade narudžbe (MT4).

Stop Order (Stop narudžba) – Narudžba za kupnju ili prodaju valute kada cijena valute dosegne ili prijeđe određenu razinu. Stop narudžba se koristi na dva načina. Na nekim Forex trgovinskim platformama, Stop narudžba se koristi za postavljanje Stop Loss-a na aktivno trgovanje. Još jedan način korištenja Stop narudžbe je iskorištavanje proboja cijena. Postavljanjem Stop narudžbe izvan ključne razine (iznad otpora za duga trgovanja i ispod podrške za kratka trgovanja), trgovac može iskoristiti prekid tih ključnih razina kada ne sjedi ispred svog računala.

Stop Out Level (Stop Out Razina) – To je razina cijene na kojoj će broker automatski zatvoriti sve pozicije trgovca kao rezultat opadanja razine kapitala na računu na kritično niske razine. Ako je razina marže niža od Stop Out razine, onda će Stop Out biti izvršen po tržišnoj cijeni.

Stop-Limit Order (Stop-Limit narudžba) – To je Stop narudžba koja ukazuje na ograničenje cijene za imovinu tako da dostignuto ograničenje postaje narudžba za ograničenje, a ne tržišna narudžba.

Swap – Plaćanje za prijenos otvorene pozicije preko noći. Može biti i pozitivno i negativno. Noć sa srijede na četvrtak utrostručuje plaćanje. Swap plaćanje se temelji na razlici kamatne stope između dvije valute u valutnom paru na kojem je pozicija trgovanja prebačena na sljedeći trgovinski dan. Swap je pozitivan ako trgovac ima dugu poziciju na valuti s višom kamatnom stopom, a negativan kada je trgovac kratak na valuti s većim prinosom (ili dug na valuti s manjim prinosom).

T

Take Profit Order (Take Profit narudžba) – Upute korisnika za kupnju ili prodaju valutnog para koje će, kada se izvrše, rezultirati smanjenjem veličine postojeće pozicije i pokazati dobit na pomenutoj poziciji. Ovu narudžbu trgovac koristi kako bi automatski zatvorio trgovanje kada se pozicija pomjeri do određene razine u korist trgovca. Ova narudžba se izvršava unošenjem odgovarajuće cijene u ‘Take Profit’ karticu tijekom izvršenja narudžbe (MT4), ili pomoću ‘Limit Order’ kartice, ili pomoću drugog kraja OCO narudžbe.

Tick – Minimalna promjena cijene vrijednosnice. Tik može predstavljati kretanje od jednog pip-a na četveroznamenkastoj cijeni.

Trend – Smjer kretanja tržišta. Ako je imovina/tržište u porastu cijene, trend je gore. Ako je tržište ili imovina u opadanju cijene, trend je dolje. Ako je cijena imovine zaštićena u uskom rasponu cijena već znatnu duljinu vremena, trend je bočan/vezan za raspon, a za imovinu se kaže da je u konsolidaciji.

Turnover (Promet) – Ukupan obujam svih izvršenih transakcija u određenom vremenskom razdoblju. Može se definirati i kao sveukupni trošak svih trgovinskih poslova unutar određenog vremenskog okvira. Prosječan dnevni promet na Forex tržištu je oko 4 trilijuna $.

U

Unrealized (Floating) Profit-Loss (Neostvarena dobit/gubitak) – Neostvarena dobit ili gubitak je situacija gdje se aktivna pozicija na tržištu pomjerila na područje dobiti ili gubitka, ali trgovanje još nije zatvoreno kako bi se dobit ili gubitak mogao dodati kapitalu na računu.

Up Volume (Rastući obujam) – To je obujam imovine koji je na kraju dana bio veći nego pri otvaranju. Dakle, ako je završna cijena imovine viša nego početna cijena tog trgovinskog dana, sav obujam trgovanja na toj imovini se smatra rastućim obujmom (up volume).

Upside and Downside Ratio (Upside i Downside omjer) – To je omjer obujma imovina koje su dan završile visoko, u odnosu na one koje su dan završile nisko. Upside/downside omjer se obično koristi na New York Stock Exchange-u kao pokazatelj trendova, s većim omjerom koji je značajan za uzlazni trend.

Used Margin (Korištena marža) – To je dio kapitala na računu trgovca koji je bio predan trgovanju/trgovcu na Forex tržištu. Svaki put kada trgovac otvori poziciju na Forex tržištu, nešto novca se uzme od kapitala na njegovom računu koji će poslužiti kao zalog za kapital koji je obezbijedio broker za trgovanje na kredit. To je korišten kapital.

V

Variable Spread (Promjenjivi spread) – Promjenjivi spread-ovi su budućnost trgovanja u ECN okruženju i opisuju situaciju gdje se razlika između cijena ponude i potražnje valutnog para mijenja u skladu sa potražnjom valutnog para i volatilnosti.

Volatility (Volatilnost) – Pokazatelj koji karakterizira tendenciju promjene tržišne cijene. Izražen u apsolutnim vrijednostima 5$ ± 5$ ili u odnosu na početnu cijenu 5$ ± 5%. Volatilnost je mjerilo varijacije cijena na imovini tijekom nekog vremenskog razdoblja. Za imovinu koja doživljava široke varijacije cijena u kratkom vremenu, kaže se da je volatilna. Popularan indeks utemeljen na volatilnosti je Indeks volatilnosti (Volatility Index – VIX).

Variation Margin (Varijacija marže) – Sredstva koja su potrebna kako bi se kapital na računu povratio do početne razine marže, a koja su izračunata na svakodnevnoj bazi. Kada početna marža trgovca, koja je potrebna da bi se pozicija održala otvorenom, padne ispod marže održavanja, broker će zahtijevati od trgovca da ponovno izfinancira račun do iznad marže održavanja, tako da trgovanje ostane otvoreno. To je bit varijacije marže.

W

Wave (Val) – To je kratkoročno kretanje valutnog para koje se kreće suprotno od općeg trenda tržišta. To kretanje se izražava kao val protiv trenda. Obično je prouzrokovan područjima u kojima su oni koji su ušli dovoljno rano u trgovanje, počeli ostvarivati dobiti.

Weak Currency (Slaba valuta) – Valuta koja često fluktuira u vrijednosti, obično prema dolje. Može se koristiti i kako bi opisala valutu koja trguje na niskoj razini protiv drugih valuta ili valutu koja zahtijeva velike vlastite iznose kako bi bila razmjenjena za manje iznose strane valute.

Win-Loss Ratio (Omjer dobiti u odnosu na gubitak) – To je omjer broja dobitnih trgovanja u odnosu na broj trgovanja s gubicima. Omjer dobiti i gubitka ne uzima u obzir iznos koji je dobiven ili izgubljen na svakom trgovanju, nego samo ukupan broj trgovanja na obje strane jednadžbe.