Dijamanti

Dijamanti su oblici formiranja koji su oblikovani poput dijamanta. Oni su formirani na vrhu i na dnu trenda, i poznati su kao oblici širenja jer japanske svijeće, sadržane unutar oblika, prikazuju višestruka ponašanja. Na prvoj polovini oblika, svijeće formiraju niže padove i veće uspone, dok na drugoj polovini formiraju niže uspone i veće padove.

Dijamanti su obrnuti oblici, i postoje dvije vrste oblika dijamanta:

  • Dijamantski vrh, koji je medvjeđi obrnuti oblik.
  • Dijamantsko dno, koje je bikovski obrnuti oblik.

Studija o dijamantskom dnu, trgovca Thomasa Bulkowskog, pokazuje da ono dovodi do proboja u 69% slučajeva. Oblik formiranja dijamanta je prikazan ispod:

Diamond Pattern