Bank-bank Pusat

Bank-bank pusat adalah institusi kewangan tertinggi di negara-negara masing-masing. Di sesetengah negara, bank-bank pusat yang dikenali sebagai Bank Simpanan. Selain mengawasi sistem perbankan komersil negara, bank pusat juga bertanggungjawab pada percetakan tender undang-undang sesebuah negara dan juga mengenakan kawalan dasar monetari kepada ekonomi sesebuah negara. Contoh bank-bank pusat Bank Rizab Persekutuan (US), Bank Pusat Eropah (ECB), Bank Kanada (BOC), Bank Jepun (BOJ) dan beberapa yang lain. Setiap negara di dunia mempunyai bank pusat.

Struktur Bank Pusat

Secara umumnya, sebuah bank pusat mempunyai ketua, yang dikenali sebagai Gabenor atau Pengerusi, dan lembaga pengelola. Mereka bertanggungjawab bagi pengurusan bank. Sebuah bank pusat juga akan mempunyai beberapa jabatan yang bertanggungjawab bagi pelbagai fungsi bank. Jadi bank pusat akan mempunyai satu bahagian yang menjalankan penyeliaan perbankan dan pengawalseliaan bank-bank, satu lagi bahagian untuk operasi mata wang (percetakan, pengedaran dan bekalan wang kawalan), dan satu lagi bahagian untuk menjalankan fungsi dasar monetari. Struktur sebenar bank pusat akan berbeza dari satu negara ke negara lain, menurut keganjilan dari sektor kewangan setiap negara.

Fungsi Bank Pusat

  • Dasar monetari adalah tugas utama mana-mana bank pusat. Dasar monetari merujuk kepada isu-isu seperti menentukan apa mata wang negara akan mempunyai, sama ada mata wang yang akan mempunyai kadar pertukaran tetap atau terapung, isu-isu berkaitan dengan penentuan kadar faedah dan polisi penyelenggaraan rizab asing.
  • Bank pusat juga bertanggungjawab percetakan dan pengedaran sah sesebuah negara, dan juga kawalan bekalan mata wang sesebuah negara.
  • Sebuah bank pusat juga bertanggungjawab untuk mengekalkan rizab wang asing negara, dan dalam menentukan apa mata wang negara akan mempunyai rizab masuk.
  • Kestabilan sistem kewangan sesebuah negara adalah satu lagi fungsi bank pusat. Dalam peranan ini, bank pusat menjadi pemberi pinjaman terakhir. Kami melihat fungsi ini yang dikenakan oleh Bank Rizab Persekutuan di Amerika Syarikat dalam menyediakan $ 700 billion bailout untuk perbankan AS dan sektor automobil di bawah Program Bermasalah Aset Relief (TARP) berikutan kejatuhan beberapa bank di Amerika Syarikat semasa krisis kewangan global tahun 2008.
  • Sebuah bank pusat juga berfungsi sebagai bank untuk negara tuan rumah kerajaan dan agensi-agensinya.
  • Bank-bank pusat menyediakan pinjaman kecemasan kepada bank perdagangan dengan menyediakan tetingkap pinjaman pada kadar faedah yang telah ditentukan. Ini adalah satu lagi cara untuk berfungsi sebagai pilihan terakhir jurubank.