Bank England (BOE)

Bank of England adalah bank pusat Great Britain. Ia diasaskan pada tahun 1694. Bank ini terletak di tengah-tengah sistem kewangan British dan menyokong kestabilan monetari dan keseimbangan kewangan negara.

Ibu pejabat Bank telah ditempatkan di bandar kewangan utama, City of London, di Threadneedle Street, sejak 1734. Ia sering kali dikenali dengan metonym “The Old Lady of Threadneedle Street” atau hanya “The Old Lady”. Bangunan bank itu dikelilingi dengan pagar dan sentiasa diperhatikan oleh pegawai keselamatan. Tiada sesiapa kecuali pekerja bank dapat memasuki kawasan ini, dan juga tidak terdapat gambar bank dari dalam bangunan. Semua ini dilakukan dalam menjamin keselamatan bank.

Bank ini telah mengawal rizab emas United Kingdom dan juga menyediakan perkhidmatan perbankkan kepada pelanggan mereka selama 300 tahun.

Bank of England menjadikan sistem kewangan negeri lebih kukuh dan sentiasa memerhatikam ekonomi negara. Ia dapat mengelakkan kemelesetan dan memulihkan kestabilan dalam kes regresi.

Ketua bank adalah Gabenor Bank of England yang merupakan ahli lembaga pengarah yang terdiri daripada 16 lagi orang yang dilantik oleh kerajaan selama tiga tahun. 4 pengarah merupakan pekerja bank dan 12 yang lain adalah pengurus syarikat-syarikat besar. Kerajaan melantik Gabenor bank bagi tempoh 5 tahun. Jabatanarah ini harus menjalankan mesyuarat sekurang-kurangnya untuk menyelesaikan soalan-soalan mengenai kerja bank.

Semua isu-isu praktikal akan dibincangkan oleh Jawatankuasa Dasar Monetari yang terdiri daripada Gabenor itu, timbalan beliau dan 5 pengarah.