Bank Rizab Australia (RBA)

Bank Rizab Australia telah ditubuhkan pada tahun 1960 dan kini diketuai oleh Glenn Stevens. Berbeza dengan SNB, RBA dimiliki oleh kerajaan Australiai sepenuhnya. Ia mempunyai ibu pejabat korporat di Sydney, Australia.

Struktur RBA

Bank itu terdiri daripada dua lembaga: Lembaga Bank Rizab (dasar kewangan dan penyeliaan perbankan) dan Lembaga Sistem Pembayaran (pengurusan dasar sistem pembayaran).

Lembaga Bank Rizab bertanggungjawab untuk dasar monetari dan penyeliaan bank yang beroperasi di Australia. Lembaga ini dipengerusikan oleh Gabenor RBA, dan Timbalan Gabenor berfungsi sebagai Timbalan Pengerusi lembaga ini. Lembaga Sistem Pembayaran menentukan dasar pembayaran bank-bank di Australia. Terdapat jawatankuasa lain yang melengkapkan struktur tadbir urus RBA seperti Jawatankuasa Audit, Jawatankuasa Ganjaran, Jawatankuasa Pengurusan Risiko dan Jawatankuasa Eksekutif.

Dalam struktur operasi RBA, bank itu dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan berikut: Kumpulan Perbankan, kumpulan Pembayaran, kumpulan mata wang, kumpulan Perkhidmatan Korporat, Sistem Kewangan dan kumpulan Pasaran Kewangan.

Fungsi RBA

Bank Rizab Australia mempunyai fungsi yang berikut:

  • Dasar monetari: mengekalkan kadar inflasi pada sasaran yang ditetapkan 2-3%.
  • Kawalan percetakan, penerbitan, pengedaran dan pembekalan tender undang-undang Australia (Dolar Australia).
  • Pengawalseliaan sistem perbankan. Sesungguhnya, ini adalah pertimbangan utama untuk menubuhkan sebuah bank pusat di Australia pada awal abad ke-20.

RBA adalah jurubank rasmi kerajaan Australia dan agensi-agensi kerajaan Australia, dan juga memegang rizab asing serta aset emas kerajaan Australia.