Struktur Sistem Rizab Persekutuan

Amerika Syarikat Fed terdiri daripada:

  • Lembaga Gabenor
  • Bank Rizab Persekutuan
  • Bank ahli
  • Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC)

Lembaga Gabenor

Tujuh ahli Lembaga Gabenor adalah badan utama yang mentadbir Sistem Rizab Persekutuan. Gabenor dilantik oleh Presiden Amerika Syarikat dan disahkan oleh Senat secara berperingkat, termanya 14 tahun. Untuk mengelakkan keadaan di mana Presiden melantik terlalu banyak Gabenor, kuasa mereka adalah sampai ke akhir mengikut gred. Pengerusi dilantik oleh Presiden bagi tempoh 4 tahun.

Lembaga Gabenor bertanggungjawab atas menyelia 12 Daerah Rizab Bank dan membantu melaksanakan dasar monetari negara, menetapkan bajet Federal Reserve Bank, melantik presiden dan naib presiden.

Bank Rizab Persekutuan

Terdapat 12 Bank Rizab Persekutuan rantauan (jangan dikelirukan dengan “bank-bank ahli”) dengan 25 cawangan, yang berfungsi sebagai senjata kepada operasi sistem.

Setiap Federal Reserve Bank mempunyai satu lembaga pengarah, 9 ahli di kalangannya bukan pekerja bank tetapi bekerja rapat dengan Presiden Bank Rizab untuk memberikan maklumat atas pergerakan politik di ekonomi dan input ke atas pengurusan dan dasar monetari. Lembaga ini dikemukakan daripada masyarakat umum dan komuniti perbankan dan menyelia aktiviti-aktiviti organisasi. Ahli bank melantik pengarah kelas A dan B dan Lembaga Gabenor memilih pengarah kelas c. Tiga pengarah kelas A mewakili kepentingan pihak bank; yang lain mewakili kepentingan pihak pengeluar tempatan, pengguna dan organisasi bukan komersial.

Bank Rizab Persekutuan memperoleh keuntungan mereka daripada sekuriti, pelaburan mata wang dan kadar pasaran semasa bagi organisasi deposit. Keuntungan ini digunakan untuk menampung perbelanjaan Fed. Setiap tahun laporan kewangan akan diperiksa oleh akauntan awam yang diperakui dan keuntungan akan dihantar kepada Perbendaharaan.

Bank ahli

Setiap bank ahli merupakan sebuah bank swasta (contohnya, sebuah syarikat persendirian) yang memegang saham di salah satu daripada dua belas rantauan bank Rizab Persekutuan. Jumlah saham yang mesti setiap bank ahli beli ditetapkan bersamaan dengan 3% daripada pengabungan modal dan kelebihan stok di Bank Rizab dalam rantau Sistem Rizab Persekutuan. Memegang saham dalam Federal Reserve Bank tidak seperti memiliki saham niaga secara awam. Saham tidak boleh dijual atau didagangkan. bank ahli menerima 6% dividen yang tetap setiap tahun pada saham mereka, dan mereka mengawal undang Federal Reserve Bank secara tidak langsung walaupun memiliki saham ini. Mereka, bagaimanapun, memilih enam daripada sembilan anggota lembaga Rizab bank pengarah.

Kelebihan status bank ahli ialah ia diberikan hak untuk menerima pinjaman dari Bank Rizab Persekutuan, menggunakan perkhidmatan mereka dan mendapatkan maklumat yang berguna.

Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC)

Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC) dilaksanakan di bawah undang-undang Amerika Syarikat untuk menyelia operasi pasaran terbuka negara. Ia merupakan organ yang utama di Amerika Syarikat dari dasar monetari negara. Operasi pasaran terbuka adalah membeli dan menjual sekuriti Perbendaharaan Amerika Syarikat. Jawatankuasa menetapkan dasar monetari dengan menentukan objektif jangka pendek bagi operasi mereka, kini ia merupakan tahap sasaran bagi kadar dana persekutuan (kadar yang bank-bank perdagangan mengenakan bayaran di antara mereka untuk pinjaman semalaman). Mesyuarat FOMC dijalankan 8 kali setahun di mana ahli-ahlinya membincangkan keadaan semasa hal ehwal ekonomi dan pembangunan dasar monetari dan polisi kredit. Maklumat lanjut mengenai Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan.