Bullish Homing Pigeon

Bullish homing pigeon adalah pembalikan pola candlestick yang bulis dibentuk oleh dua candlestick, di mana panjang tegak badan candlestick kedua terkandung dalam julat tegak badan candlestick pertama. Pola ini adalah penting sebagai pola pembalikan, apabila ia berlaku pada akhir tempoh aliran menurun seperti yang ditunjukkan dalam carta ini.

Bullish Homing Pigeon

(Carta menunjukkan Bullish Homing Pigeon pada akhir trend menurun. Candlestick dikelilingi yang terdiri daripada pola adalah seperti di bawah).

Encircled candle
(lilin dikelilingi dari carta di atas)

Lilin kedua boleh menjadi lilin bulis atau bearis.