Carta Bar

Carta bar adalah satu lagi kaedah perwakilan harga pada carta. Ia berasal dalam bentuk garis menegak tunggal yang menunjukkan pergerakan harga aset, dan dua baris mendatar kecil, mencabang keluar daripada setiap sisi garis menegak. Garisan melintang yang mencabang ke kiri adalah harga pembukaan aset, manakala yang bercabang keluar ke kanan aset adalah harga penutup aset.

Bar chart

Carta bar menyediakan maklumat yang sangat terhad untuk aktiviti pedagang ke atas aset yang diniagakan.