Carta Garisan

Carta garisan adalah satu kaedah yang menggambarkan tindakan harga suatu aset dengan menyambungkan titik yang sepadan bagi data utama yang menggunakan segmen garisan lurus. Carta garisan kebanyakannya digunakan untuk menunjukkan trend aset semasa ke semasa. Jadi window carta itu melihat sebagai mempunyai paksi-y dan paksi x, di mana bentuk harga yang membentuk paksi-y pemboleh ubah dan masa membentuk paksi x pemboleh ubah.

Line chart

Carta yang menunjukkan pelbagai titik diplotkan untuk tindakan harga, dan bagaimana titik ini bergabung menggunakan segmen garis untuk membentuk satu carta garisan.

Dalam mendemonstrasikan tindakan harga sesuatu aset tersebut pada satu tempoh masa tertentu, titik tertentu diplotkan pada carta yang sepadan dengan tempoh masa yang diukur, dan segmen garis digunakan untuk bergabung mata. Sebagai contoh, dalam jadual yang ditunjukkan di atas, rangka masa adalah satu jam. Demikian,titik tertentu yang bersamaan dengan jurang satu jam diplot pada paksi-x carta, dan kemudian garis digunakan untuk menyambung titik-titik ini bersama-sama untuk membentuk carta baris. Jika anda boleh menggambarkan carta garis dari Matematik asas, maka anda akan menghargai carta garisan.