Equivolume

Equivolume adalah carta candlestick yang menggabungkan data volum dan harga. Dicipta oleh Richard Arms Jr, carta equivolume berlainan dengan candlestick Jepun termasuk data mengenai volum perdagangan kepada data harga, yang bertentangan dengan data harga sahaja dalam candlestick Jepun. Pemasukan data volum bermaksud bahawa candlestick bukan sahaja dilihat dari segi ketinggian atau panjang badan / bayang-bayang, tetapi juga dari segi lebar candlestick. Supaya candlestick dengan badan-badan yang lebih luas menunjukkan volum yang lebih besar, dan lebih nipis candlestick menunjukkan jumlah perdagangan yang lebih rendah.

equivolume

Dalam carta equivolume, candlestick dikenali sebagai kotak equivolume. Setiap kotak equivolume menggambarkan harga yang tinggi, harga yang rendah dan volum. Intipati menambah data mengenai volum dagangan adalah untuk mengesahkan rehat sokongan/rintangan dan juga keterbalikan. Satu langkah bagi sesuatu aset dengan volum yang tinggi menunjukkan bahawa lebih pedagang bertindak ke arah itu, itu berkhidmat sebagai pengesahan apa-apa jerawat atau keterbalikan.