Analisis Grafik

Analisis grafik adalah satu kaedah technical analysis di mana kajian peniaga atau analisis carta harga untuk mengenal pasti pola grafik. Corak carta ini menunjukkan pergerakan harga aset masa depan dan merupakan satu alat penting dalam analisis teknikal.

Terdapat beberapa pola grafik yang boleh diperoleh daripada analisis grafik. Sebahagian daripada pola grafik adalah Reversal Patterns (yang menunjukkan bahawa trend adalah tamat dan akan bergerak bertentangan), manakala yang lain adalah continuation patterns yang menunjukkan bahawa harga akan diteruskan semula dalam arah trend sebelumnya.

Terdapat dua kaedah utama analisis grafik:

  • Manual
  • Automatik

Analisis grafik Manual melibatkan peniaga meneliti melalui carta untuk mengenal pasti corak yang akan bertindak sebagai panduan di mana posisi perdagangan untuk diambil.

Analisis grafik automatik melibatkan penggunaan perisian automatik yang boleh dilampirkan kepada carta sebagai plug-in, dan perisian ini mengenal pasti pola grafik dan memaparkan nama-nama mereka pada carta. Peniaga boleh mengambil tindakan berdasarkan corak carta yang dikenal pasti oleh perisian.