Corak Pembalikan Candlestick

Corak Pembalikan Candlestick adalah corak yang penampilan dalam trend yang sedia ada menunjukkan bahawa sentimen peniaga telah berubah, dan perubahan ini sentimen pasaran akan membawa kepada pembalikan trend yang sedia ada. Corak Pembalikan Candlestick itu boleh dikelaskan kepada pembalikan bearish dan candlestick pembalikan bullish.

Contoh candlestick pembalikan bearish adalah:

 • Shooting star
 • Evening Star Doji
 • Hanging man
 • Bearish engulfing
 • Bearish harami
 • Three black crows
 • Dark cloud cover
 • Evening Star

Contoh candlestick pembalikan bullish adalah:

 • Inverted hammer
 • Hammer
 • Morning Doji Star
 • Bullish harami
 • Bullish engulfing
 • Three white soldiers
 • Abandoned baby
 • Morning Star
 • Piercing line
 • Stick sandwich

Walaupun beberapa candlestick mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi (Morning and Evening Doji star, Morning and Evening Star, the engulfing and harami patterns), yang lain adalah kurang dipercayai dan memerlukan pengesahan lanjut pembalikan yang akan berlaku sebelum perdagangan yang dibuka atas arahan pembalikan.