Engulfing

Corak engulfing adalah corak pembalikan dua lilin yang terdiri daripada lilin pendek diikuti oleh lilin yang lebih lama yang tinggi adalah di atas lilin yang pertama yang tinggi dan yang rendah adalah di bawah rendah dari lilin yang pertama. Pada dasarnya, lilin kedua sepenuhnya menyelubungi lilin pertama.

Corak engulfing mempunyai jenis yakin dan lemah. Dalam pola engulfing lilin bulis, lilin hari 1 yang lebih kecil akan lebih pendek manakala panjang, engulfing candlestick adalah yakin.

Bullish Engulfing pattern

Dalam lemah pola engulfing lilin, Hari 1 yang lebih kecil lilin itu yakin manakala lilin Hari 2 adalah lebih lemah. pola engulfing bulis digunakan sebagai corak pembalikan apabila ia berlaku dalam trend menurun manakala pola engulfing lemah digunakan sebagai isyarat pembalikan kepada penurunan itu apabila ia berlaku dalam aliran meningkat. Corak engulfing lemah adalah seperti berikut:

Bearinsh Engulfing pattern