Harami

Harami adalah corak dua lilin terdiri daripada lilin panjang dan lilin lebih pendek yang tinggi adalah lebih rendah daripada yang ketinggian lilin pertama, dan yang rendah adalah lebih tinggi daripada kerendahan lilin pertama. Apabila corak ini berlaku, harami kelihatan seperti lilin menjalankan kehamilan.

Terdapat dua jenis pola harami. Terdapat harami bullish yang terdiri daripada lilin bullish Hari 1 dan lilin bearish Hari 2 yang lebih kecil. Apabila harami bullish berlaku dalam trend menurun, ia adalah pembalikan lilin corak bullish yang sederhana dipercayai dan memberitahu peniaga bahawa trend akan berubah.

Bullish Harami pattern

Terdapat juga harami bearish yang terdiri daripada lilin bearish Hari 1 dan lilin bullish Hari 2. Apabila harami bearish berlaku di bahagian atas aliran meningkat, ia adalah satu pembalikan lilin pola bearish yang sederhana dipercayai dan memberitahu peniaga bahawa aliran meningkat itu adalah kira-kira untuk menamatkan.

Bearish Harami pattern