Bendera (Flag)

Bendera adalah pola kesinambungan, dan mewakili tempoh apabila tindakan harga berhenti seketika di tengah-tengah trend yang kuat. Bendera berlaku biasanya selepas satu langkah pasaran sangat kukuh, dan mewakili tempoh retracement sebagai peniaga yang ditangkap langkah awal mengambil keuntungan. Apabila pedagang berpuas hati bahawa harga aset telah berundur kepada tahap “murah” dan terdapat potensi untuk pusingan yang diperbaharui pergerakan dalam trend awal, mereka akan masuk semula, menghantar harga aset belakang ke arah trend awal itu. Jika anda dapat menggambarkan cara bendera negara yang kelihatan pada tiang, maka anda boleh mengenali pola bendera.

Terdapat dua jenis pola bendera:

  • Pola bendera Bulis, yang berlaku di tengah-tengah trend menaik sebagai satu tempoh retracement menurun yang sederhana.
  • Pola bendera Bearis, yang berlaku di tengah-tengah trend menurun sebagai satu tempoh retracement menaik yang sederhana.

Kedua-dua pola bendera adalah seperti di bawah:

Bearish flag pattern
Pola bendera Bearis

Bullish flag pattern
Pola bendera Bulis