Pennant

Pennant adalah pola kesinambungan yang muncul di tengah-tengah trend yang kuat, sebagai satu tempoh retracement harga sederhana di mana garis yang menghubungkan tertinggi lilin retracement dan garis lain menghubungkan rendah lilin retracement itu bersatu. Terdapat persamaan antara pennants dan bendera, dengan perbezaan utama ialah bahawa garis trend menghubungkan tinggi dan rendah daripada pola bendera adalah selari antara satu sama lain manakala mereka yang Pennant itu bersatu.

Terdapat dua jenis pola patterns:

1) Pola pennant bulis di mana bentuk pennant di tengah-tengah aliran meningkat yang kukuh. Di sini, pennant itu muncul sebagai satu tempoh retracement ke bawah yang sederhana di tengah-tengah aliran meningkat, selepas mana harga adalah dijangka terus meningkat selepas pennant itu telah dibentuk.

Bullish pennant
Bullish pennant

2) Pola pennant Bearis di mana bentuk pennant di tengah-tengah aliran menurun yang kuat. Dalam kes ini, pennant itu menjelma sebagai tempoh retracement menaik sederhana di tengah-tengah trend menurun, dan harga dijangka terus ke arah yang menurun selepas pennant itu telah dibentuk.

Bearish pennant
Bearish pennant