Pola Pembalikan (Reversal patterns)

Pola pembalikan adalah pola grafik yang menunjukkan tempoh di mana trend yang sedia ada berakhir dan trend membalikkan arah yang bertentangan. Pola pembalikan boleh didedahkan oleh candlestick, yang mana, pola ini dikenali sebagai lilin pola pembalikan. Pola pembalikan juga ditakrifkan oleh tindakan harga aset.

Pola pembalikan boleh menjadi pelbagai bulis atau bearis.

Contoh Pola pembalikan adalah:

  • Head dan shoulders (pola pembalikan bearis)
  • Inverse head dan shoulders (pola pembalikan bulis)
  • Pola Gartley (bulis dan bearis)
  • Double tops (pembalikan bearis)
  • Double bottoms (pembalikan bulis)