Baji

Corak baji dibentuk oleh dua cerun tetapi baris-baris trend bercantum, di mana tahap cerun adalah lebih besar dalam satu baris trend daripada yang lain.

Terdapat dua jenis baji:

  • Baji Kenaikan
  • Baji Kejatuhan

Corak baji yang menunjukkan perubahan yang berlaku dalam trend, yang biasanya dalam arah yang bertentangan bahawa baji itu sendiri. Oleh itu, baji jatuh adalah corak pembalikan bullish manakala baji yang semakin meningkat adalah corak pembalikan yang bearish.