Corak Kicker

Corak Kicker adalah corak pembalikan dua lilin yang disifatkan oleh dua lilin yang berada dalam arah yang bertentangan dengan trend yang sedia ada. Corak kicker adalah salah satu petunjuk yang paling boleh dipercayai bahawa pembalikan trend telah berlaku, kerana ia menandakan peralihan utama dalam asas-asas aset yang berkenaan.

Banyak kali, terdapat jurang harga antara trend yang sedia ada dan kedua-dua lilin yang membentuk corak kicker. Kedua-dua lilin dalam corak kicker biasanya panjang, menunjukkan bahawa sentimen pasaran peniaga telah berubah dan bahawa perubahan ini dalam sentimen sangat kuat. Terdapat dua jenis corak kicker:

a) Bullish kicker, which occurs at the bottom of a downtrend and signifies an upward reversal of price action.

Bullish Kicker Pattern

b) Kicker Bearish, yang berlaku di bahagian atas aliran meningkat dan menandakan perubahan arah ke bawah tindakan harga.

Bearish Kicker Pattern