Kejatuhan Baji

Dalam Kejatuhan Baji, dua baris yang membentuk sempadan harga ke bawah cerun dan berkumpul ke arah satu sama lain, tetapi tahap cerun adalah lebih besar di sempadan bahagian atas berbanding dengan sempadan yang lebih rendah. Sebagai titik penumpuan pendekatan, tindakan harga mengetatkan dengan progresif rendah lebih tinggi dan rendah lebih rendah, tetapi dengan tahap penurunan paras tertinggi melebihi harga yang rendah daripada harga.

Falling Wedge

Ini merupakan satu petunjuk walaupun peningkatan usaha penjual di pasaran, mereka tidak mampu untuk menolak harga ke bawah sejajar dengan kedudukan menjual bersih. Ini berterusan sehingga mata capai ketika penjual kembali aset dan pembeli sepenuhnya mengambil alih, menyebabkan kepecahan bullish sempadan harga atas.