Kepala dan Bahu Songsang (Inverse head and shoulders)

Pola Kepala dan bahu songsang adalah pola pembalikan bulis yang berlawanan dengan pola kepala dan bahu. Ia terbentuk apabila tindakan harga sesuatu aset membentuk berikut:

  • Tempoh yang singkat bearishness, diikuti dengan tempoh yang singkat bullishness (bahu 1).
  • Satu lagi tempoh bearishness yang memanjangkan di bawah tempoh bearishness awal, diikuti dengan tempoh bullishness yang meluas sehingga bulis awal yang tinggi (kepala).
  • Kemudian tempoh bearishness yang memanjangkan sama ada ke tahap yang sama seperti, atau sedikit di bawah / atas tempoh pertama bearishness, dan kemudian tempoh bullishness yang memanjangkan ke tahap bulis yang tertinghi(bahu 2)

Inverse Head and Shoulders Pattern