Panduan Pemasangan Untuk MetaTrader 4

Ikuti arahan di bawah untuk memasang pangkalan MetaTrader 4 pada komputer anda.

 1. Memuat turun MetaTrade 4.
 2. Melaksanakan pemasangan dan klik ‘Run’. Jika Windows tidak boleh mengesahkan penerbit, klik ‘Proceed anyway’.

MetaTrader 4 installation
Rajah 1 Amaran Keselamatan

  3. Pilih bahasa pemasangan dan klik ‘Next>’.

Choose installation language
Rajah 2 Pemasangan Bahasa

  4. Klik ‘Next >’.

Informational window
Rajah 3 Skrin Selamat Datang

  5. Tandakan kotak untuk menerima terma-terma lesen dan klik ‘Next >’.

License agreement
Rajah 4 Perjanjian Lesen

  6. Masukkan direktori pemasangan dan klik ‘Next >’.

Destination directory
Rajah 5 Direktori Pemasangan

  7. Pilih kumpulan program dan klik ‘Next >’.

The group of programs
Rajah 6 Program Kumpulan

  8. Klik ‘Next >’ untuk memulakan pemasangan.

Ready for installation
Rajah 7 Mula Pemasangan

  9. Tunggu sehingga fail telah disalin.

Coping of files
Rajah 8 Menyalin fail

  10. Tandakan kotak semak dan klik ‘Finish’ untuk melancarkan MetaTrader 4.

End of installation
Rajah 9 Pemasangan berjaya

  11. Isi borang dan klik ‘Next >’ untuk membuka akaun demo. Jika anda sudah mempunyai akaun demo, klik ‘Cancel’.

Demo account opening
Rajah 10. Buka Akaun Demo

  12. Pilih server dan klik ‘Next >’.

Choosing a server
Rajah 11 Pilih Pelayan

  13. Rekod maklumat akaun demo anda dan tekan ‘Finish’.

Receiving of your account data
Rajah 12 Maklumat Akaun

  14. Pada ketika ini, terminal MetaTrader 4 akan dibuka dan anda boleh memulakan trading.
untuk memulakan pemasangan.