Awesome Oscillator (AO)

Awesome Oscillator (AO) adalah penunjuk yang menunjukkan arah penggerak pasaran. Ia adalah perbezaan antara harga median tempoh 5 dan tempoh 34 purata pergerakan asas. AO diplot menggunakan harga median semasa sebagai garisan sedikitpun.

Ia mempunyai 3 isyarat membeli:

  • Apabila ‘Saucer’ muncul sepenuhny di atas garisan not
  • Apabila oscillator melintasi garisan not dari bawah menjadi positif
  • Apabila dua pike muncul sepenuhnya di bawah garisan not

‘Saucers’ dan dua pike ditakrif seperti berikut:

  • ‘Saucer’ adalah corak tiga selang di mana selang tengah adalah selang yang terendah antara tiga selang
  • Dua pike adalah minimum yang mendalam diikuti oleh minimum yang kurang dalam – semua selang yang terselang mesti di bawah garisan

Isyarat menjual adalah bertentangan daripada isyarat membeli:

  • Apabila ‘Saucer’ muncul sepenuhny di bawah garisan not
  • Apabila oscillator melintasi garisan not dari atas dan menjadi negatif
  • Apabila dua pike muncul sepenuhnya di atas garisan not

‘Saucer’ dan dua pike akan terbalik bagi isyarat menjual:

  • ‘Saucer’ adalah corak tiga selang di mana selang tengah adalah selang yang tertinggi antara tiga selang
  • Dua pike adalah maksimum diikuti oleh maksimum yang lebih kurang – semua selang yang terselang mesti di atas garisan not

Awesome Oscillator

Pengiraan

The Awesome Oscillator adalah purata pergerakan asas (SMA) 5 tempoh harga median, tolak purata pergerakan asas 34 tempoh. Ini diplot menggunakan harga median semasa sebagaigarisan not; harga median semasa ditolak dari oscillator.

AO( J ) = SMA( MEDIAN( J ), 5 ) – SMA( MEDIAN( J ), 34 )

MEDIAN = ( HIGH( J ) + LOW( J ) ) / 2

PLOT = AO( J ) – MEDIAN( J )

J adalah selang semasa


Anda boleh mendapat informasi tentang penunjuk teknikal di MetaTrader 4 User Guide. Klik Help > Help Topics > Analytics > Technical Indicators.