Purata Bergerak

Penunjuk gerak purata menunjukkan nilai purata penunjuk yang lain, seperti harga, dalam satu tempoh masa. Kerana mereka adalah purata, mereka tidak bertindak balas secepat penunjuk tersebut. Ini membolehkan anda untuk melihat trend, dan bertindak-balas kepada anomali jangka pendek.

Purata pergerakan boleh digunakan untuk sebarang data masa-siri, termasuk yang berikut:

 • Pembukaan dan penutupan harga
 • Harga tertinggi dan terendah
 • volum dagangan
 • Penunjuk forex lain
 • Purata pegerakan – memberi dua kali ganda purata bergerak

Terdapat 4 jenis purata pergerakan:

 • SMA – purata mudah bergerak atau aritmetik
 • EMA – purata bergerak eksponen
 • SMMA – purata bergerak selaras
 • LWMA – purata bergerak berwajaran linear

Secara amnya, semua pergerakan purata memberikan keputusan yang sama. Walau bagaimanapun, purata bergerak eksponen dan purata bergerak wajaran linear diberi lebih perhatian pada data selang baru-baru ini.

Cara yang paling biasa menggunakan purata bergerak adalah untuk membandingkannya dengan harga sebenar sesuatu instrumen:

 • Beli apabila harga naik di atas purata bergerak
 • Jual apabila harga jatuh di bawah purata bergerak

Kaedah ini tidak membiarkan anda membeli dan menjual pada paras terendah dan tertinggi di pasaran; membeli dan menjual isyarat ketinggalan puncak harga dan palung.

Apabila purata bergerak digunakan untuk petunjuk lain, tafsiran adalah sama untuk harga tersebut:

 • Penunjuk mungkin meningkat jika ia naik melebihi purata bergerak
 • Ia akan menurun jika ia jatuh di bawah purata bergerak

Moving Average

Purata bergerak Pengiraan mudah (SMA)

SMA adalah purata nilai selama beberapa selang masa. Contoh di bawah menunjukkan bagaimana SMA dikira untuk harga penutup.

SMA = SUM( CLOSE( J ), N ) / N

CLOSE adalah harga penutup pada selang

J adalah nombor selang

N ialah bilangan selang yang digunakan untuk purata

Purata bergerak pengiraan eksponen(EMA)

EMA untuk selang dikira dengan menggabungkan nilai selang semasa dengan EMA selang sebelumnya. Contohnya, EMA mungkin 20% daripada nilai semasa selang ditambah 80% daripada EMA sebelumnya. Kaedah ini memberi lebih perhatian kepada nilai-nilai baru-baru ini; EMA is made up of 20% of the current value, 16% of the previous value, 12.8% of the one before that, dan seterusnya.

Contoh di bawah menunjukkan bagaimana SMA dikira untuk harga penutup.

EMA( J ) = ( CLOSE( J ) * P ) + ( EMA( J – 1 ) * ( 100% – P ) )

CLOSE adalah harga penutup pada selang

J adalah selang semasa

P adalah peratusan daripada nilai selang semasa yang digunakan untuk mengira EMA

Purata bergerak selaras Pengiraan mudah (SMMA)

SMMA adalah merujuk dari SMA, tetapi memberikan plot yang lebih lancar. Nilai selang pertama hanyalah SMA untuk tempoh tersebut. Nilai SMMA seterusnya dikira menggunakan SMMA lepas dan nilai penunjuk semasa. Jika terdapat selang N, nilai semasa ditambah kepada N kali SMA sebelumnya, dan jumlahnya dibahagikan dengan N.

Contoh berikut menunjukkan pengiraan SMMA untuk harga penutup.

SMMA( 1 ) = SMA( CLOSE( J ), N )

SMMA( J ) = ( ( SMMA( J – 1 ) * ( N – 1 ) ) + CLOSE( J ) ) / N

CLOSE adalah harga penutup pada selang

J adalah selang semasa

N ialah bilangan selang yang digunakan untuk purata

Purata bergerak Linear Pengiraan wajaran (LWMA)

LWMA membenarkan lebih perhatian pada data baru-baru ini. Ia berlaku dengan memberi berat kepada setiap selang. Contohnya, selang semasa boleh mempunyai berat 20, selang sebelumnya mempunyai berat 14 dan seterusnya. Nilai dikira dengan mendarabkan setiap nilai selang mengikut berat yang sepadan, menjumlahkan keputusan dan membahagikannya dengan jumlah semua berat.

Contoh di bawah menunjukkan bagaimana SMA dikira untuk harga penutup.

LWMA = SUM( CLOSE ( J ) * W ( J ), N ) / SUM ( W( J ), N )

CLOSE adalah harga penutup pada selang

J adalah nombor selang

N ialah bilangan selang digunakan

W adalah faktor pewajaran bagi selang


Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai petunjuk teknikal dalam Panduan Pengguna MetaTrader 4. Pilih Help > Help Topics > Analytics > Technical Indicators.