Terma Undang-undang

HAKCIPTA DAN HARTA INTELEK

Semua hak terpelihara.

Semua maklumat dan kandungan lain dari laman web ini adalah harta intelek E-Global Trade & Finance Group, Inc. Sebarang penggunaan maklumat sepenuhnya atau sebahagiannya boleh sah hanya dengan persetujuan pihak E-Global Trade & Finance Group, Inc.

Syarikat mempunyai hak eksklusif untuk melarang penggunaan maklumat oleh pihak ketiga.

Semua tanda dagangan Forex4you adalah harta intelektual E-Global Trade & Finance Group, Inc Sebarang penggunaan tanda dagangan tanpa kebenaran akan ambil tindakan oleh undang-undang dalam bidang kuasa masing-masing.

Sebarang aktiviti yang berkenaan dengan perubahan, merencat atau menambah maklumat dan objek lain di laman web ini adalah dilarang. Pengagihan hak untuk maklumat yang diterbitkan di laman web ini adalah dilarang.

Pada mulanya kandungan laman web ini adalah bertujuan untuk kegunaan peribadi sahaja.

TERMA DAN SYARAT-SYARAT PENGGUNAAN LAMAN WEB

Dengan melayari laman web atau menggunakan maklumat yang diterbitkan anda menerima terma-terma dan syarat-syarat semasa. Terms and conditions are freely accessible to all users of the site.

Laman web ini adalah sumber rasmi maklumat E-Global Trade & Finance Group, Inc. Kandungan laman web ini membentangkan perkhidmatan sebenar syarikat kepada pelanggan.

E-Global Trade & Finance Group, Inc. mengesahkan bahawa maklumat yang diterbitkan di sini adalah sahih dan mematuhi standard maklumat yang selamat.

Tujuan laman web ini adalah untuk memaklumkan pelawat perkhidmatan E-Global Trade & Finance Group, Inc. E-Global Trade & Finance Group, Inc. tidak bertanggungjawab jika laman web ini tidak boleh diakses kepada pengguna atas sebab-sebab yang tidak berkaitan dengan syarikat.

E-Global Trade & Finance Group, Inc. mempunyai hak untuk mengubah suai atau mengeluarkan maklumat tanpa notis terlebih dahulu.

E-Global Trade & Finance Group, Inc. tidak menjamin fungsi tanpa gangguan laman web ini.

Syarikat akan mengekalkan laman dan fungsinya mengikut undang-undang maklumat.

E-Global Trade & Finance Group, Inc. tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kos, kerugian atau kerosakan (secara langsung, tidak langsung, tidak sengaja, kehilangan keuntungan, dan lain-lain) mengenai melawat laman web ini atau menggunakan maklumat masing-masing dan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

LIABILITI PIHAK KETIGA

Semua pihak yang menggunakan maklumat laman web ini hendaklah bertanggungjawab secara langsung atas tindakan mereka dan akan bertanggungjawab untuk mematuhi semua terma, syarat dan batasan penggunaan maklumat yang diterbitkan di laman ini.

Pihak mengaku janji untuk mematuhi terma-terma dan syarat-syarat penggunaan laman web, hak cipta, dan undang-undang dan peraturan-peraturan masing-masing.

Pihak-pihak hendaklah diwajibkan untuk membuktikan hak mereka untuk menggunakan maklumat yang diterbitkan di laman web ini, jika perlu. Dalam kes ketiadaan, pihak-pihak boleh dibawa ke prosiding jenayah dan sivil mengikut undang-undang.