ปฏิทินวันหยุดสากล

ในตารางด้านล่างนี้คุณจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับวันหยุดต่างๆของแต่ละประเทศ นี้คือ ปฏิทินวันหยุดในปี 2014 ของแต่ละประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป จีน นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และ สหรัฐ โปรดจำไว้ว่าในวันเหล่านี้การดำเนินการซื้อขายขะถูกจำกัด หรือ ปิด ในฐานะ เทรดเดอร์คุณควรทราบข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อการวางแผนการเทรดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

Date Country Currency Holiday
Jan 01, 2014 United Kingdom GBP New Year’s Day
Apr 18, 2014 United Kingdom GBP Good Friday
Apr 21, 2014 United Kingdom GBP Easter
May 05, 2014 United Kingdom GBP Early May Bank Holiday
May 26, 2014 United Kingdom GBP Late May Bank Holiday
Aug 25, 2014 United Kingdom GBP Summer Bank Holiday
Dec 24, 2014 United Kingdom GBP Christmas Eve
Dec 25, 2014 United Kingdom GBP Christmas
Dec 26, 2014 United Kingdom GBP Boxing Day
Dec 31, 2014 United Kingdom GBP New Year’s Eve
Jan 01, 2014 France CFP New Year’s Day
Apr 18, 2014 France CFP Good Friday
Apr 21, 2014 France CFP Easter
May 01, 2014 France CFP Labor Day
Dec 24, 2014 France CFP Christmas Eve
Dec 25, 2014 France CFP Christmas
Dec 26, 2014 France CFP Boxing Day
Dec 31, 2014 France CFP New Year’s Eve
Jan 01, 2014 China CNY New Year’s Day
Jan 31, 2014 China CNY Lunar New Year
Feb 03, 2014 China CNY Lunar New Year
Apr 07, 2014 China CNY Tomb Sweeping Day
May 01, 2014 China CNY Labor Day
Jun 02, 2014 China CNY Dragon Boat Festival
Sep 08, 2014 China CNY Mid-Autumn Festival
Oct 01, 2014 China CNY National Day
Oct 06, 2014 China CNY National Day
Feb 06, 2014 New Zealand NZD Waitangi Day
Apr 18, 2014 New Zealand NZD Good Friday
Apr 21, 2014 New Zealand NZD Easter Monday
Apr 25, 2014 New Zealand NZD ANZAC Day
Jun 02, 2014 New Zealand NZD Queen’s Birthday
Oct 27, 2014 New Zealand NZD Labour Day
Dec 25, 2014 New Zealand NZD Christmas
Dec 26, 2014 New Zealand NZD Boxing Day
Jan 01, 2014 Australia AUD New Year’s Day
Jan 27, 2014 Australia AUD Australia Day
Apr 18, 2014 Australia AUD Good Friday
Apr 21, 2014 Australia AUD Easter
Apr 25, 2014 Australia AUD ANZAC Day
Jun 09, 2014 Australia AUD Queen’s Birthday
Dec 25, 2014 Australia AUD Christmas
Dec 26, 2014 Australia AUD Boxing Day
Jan 01, 2014 Canada CAD New Year’s Day
Feb 17, 2014 Canada CAD Family Day
Apr 18, 2014 Canada CAD Good Friday
May 19, 2014 Canada CAD Victoria Day
Jul 01, 2014 Canada CAD Canada Day
Aug 04, 2014 Canada CAD Civic Holiday
Sep 01, 2014 Canada CAD Labor Day
Oct 13, 2014 Canada CAD Thanksgiving Day
Dec 25, 2014 Canada CAD Christmas
Dec 26, 2014 Canada CAD Boxing Day
Jan 01, 2014 Switzerland CHF New Year’s Day
Jan 02, 2014 Switzerland CHF Berchtold’s Day
Apr 18, 2014 Switzerland CHF Good Friday
Apr 21, 2014 Switzerland CHF Easter Monday
May 01, 2014 Switzerland CHF Labor Day
May 29, 2014 Switzerland CHF Ascension Day
Jun 09, 2014 Switzerland CHF Pentecost Monday
Aug 01, 2014 Switzerland CHF National Day
Dec 24, 2014 Switzerland CHF Christmas Eve
Dec 25, 2014 Switzerland CHF Christmas
Dec 26, 2014 Switzerland CHF St. Stephen’s Day
Dec 31, 2014 Switzerland CHF New Year’s Eve
Jan 01, 2014 United States USD New Year’s Day
Jan 20, 2014 United States USD Martin Luther King, Jr. Day
Feb 17, 2014 United States USD Washington’s Birthday
Apr 18, 2014 United States USD Good Friday
May 26, 2014 United States USD Memorial Day
Jul 04, 2014 United States USD Independence Day
Sep 01, 2014 United States USD Labor Day
Nov 27, 2014 United States USD Thanksgiving Day
Nov 28, 2014 United States USD The Day After Thanksgiving
Dec 24, 2014 United States USD Christmas Eve
Dec 25, 2014 United States USD Christmas
Jan 01, 2014 Japan JPY New-Year Holidays
Jan 06, 2014 Japan JPY Half Day Trading ODE
Jan 13, 2014 Japan JPY Coming of Age (Adults’) Day
Feb 11, 2014 Japan JPY National Founding Day
Mar 21, 2014 Japan JPY Spring Equinox Day
Apr 29, 2014 Japan JPY Showa Day
May 05, 2014 Japan JPY Children’s Day
May 06, 2014 Japan JPY Substitute Holiday for Greenery Day
Jul 21, 2014 Japan JPY Marine Day
Sep 15, 2014 Japan JPY Respect for the Aged Day
Sep 23, 2014 Japan JPY Autumn Equinox
Oct 13, 2014 Japan JPY Health-Sports Day
Nov 03, 2014 Japan JPY Culture Day
Nov 24, 2014 Japan JPY Substitute Holiday for Labour Thanksgiving Day
Dec 23, 2014 Japan JPY Emperor’s Birthday
Dec 30, 2014 Japan JPY Half Day Trading ODE
Dec 31, 2014 Japan JPY Exchange Holiday