อัตราดอกเบี้ย

ในแต่ละประเทศต่างก็มีธนาคารเป็นของตัวเองเพื่อที่จะเป็นตักำหนดอัตราเอกเบี้ยทั่วๆไปในการทำธุรกรรมหลายๆประเภทเช่น อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อตามสถาบันการเงินต่างๆภายในประเทศ นี้เป็นค่ากำหนดในการทำไรของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ รวมถึงธนาคารพาณิชย์ นอกจากนั้นอัตราดอกเบี้ยที่สูงก็จะทำให้ผลตอบแทนในการลงทุนในสินทรัพย์บางอย่างเป็นที่น่าดึงดูด หรือรวมทั้งการฝากเงินไว้ในธนาคารเพื่อผลตอบแทนของดอกเบี้ยที่มากขึ้น

นโยบายการเงินของธนาคารกลางจะต้องครอบคลุมกับสภาพทางเศรษฐกิจ ทั้งปัจจุบันและอนาคตภายในประเทศ และควารจะตอบสนองต่ออัตราดอกเบี้ยที่อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง บางครั้งตลาดก็ไม่ได้ให้ความสนใจในปริมาณของอัตราของดอกเบี้ยที่มากเกินไป ดอกเบี้ยในแต่ละประเทศที่มีการดำเนินนโยบายต่างกันไปขึ้นอยู่กับศักยาภาพของแต่ละรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายทางการเงิน

อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง

ธนาคารกลาง อัตราปัจจุบัน ประชุมถัดไป เปลี่ยนล่าสุด
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) 0.0% -0.25% 29 มกราคม 2014 16 ธันวาคม 2008 (-75bp)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) 0.2% 6 กุมภาพันธ์ 2014 7 พฤศจิกายน 2013 (-25bp)
ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BOE) 0.5% 6 กุมภาพันธ์ 2014 5 มีนาคม 2009 (-50bp)
ธนาคารแห่งชาติสวิส (SNB) 0.0% 20 มีนาคม 2014 3 สิงหาคม 2011 (-25bp)
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) 2.5% 4 กุมภาพันธ์ 2014 6 สิงหาคม 2013 (-25bp)
ธนาคารแห่งประเทศแคนาดา (BOC) 1.0% 22 มกราคม 2014 8 กันยายน 2010 (25bp)
สำรองธนาคารแห่งนิวซีแลนด์ (RBNZ) 2.5% 29 มกราคม 2014 9 มีนาคม 2011 (-50bp)
ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BOJ) 0.1% 22 มกราคม 2014 19 ธันวาคม 2008 (-20bp)

อัตราดอกเบี้ยสำหรับประเทศที่สำคัญ

ประเทศ อัตราปัจจุบัน ก่อนหน้า เปลี่ยนล่าสุด
อียิปต์ 9.25% 8.25% 11/24/11 09:00 GMT
แอฟริกาใต้ 5.00% 5.50% 07/19/12 13:00 GMT
ออสเตรเลีย 3.50% 3.75% 06/05/12 04:30 GMT
จีน 6.00% 6.31% 07/05/12 11:00 GMT
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 0.50% 1.50% 12/17/08 02:00 GMT
อินเดีย 8.00% 8.50% 04/17/12 05:30 GMT
ญี่ปุ่น 0.10% 0.30% 12/19/08 05:27 GMT
เกาหลี 3.00% 3.25% 07/12/12 01:00 GMT
นิวซีแลนด์ 2.50% 3.00% 03/09/11 20:00 GMT
ไต้หวัน 1.875% 1.750% 07/01/11 17:00 GMT
สาธารณรัฐเช็ก 0.75% 1.00% 05/06/10 11:00 GMT
เดนมาร์ก 1.25% 1.00% 07/08/11 08:00 GMT
สหภาพการเงินยุโรป 0.75% 1.00% 07/05/12 11:45 GMT
ฮังการี 6.75% 7.00% 08/28/12 13:00 GMT
ไอซ์แลนด์ 5.75% 5.50% 06/13/12 08:00 GMT
นอร์เวย์ 1.50% 1.75% 03/14/12 13:00 GMT
โปแลนด์ 4.75% 4.50% 05/09/12 09:00 GMT
สวีเดน 1.25% 1.50% 09/06/12 07:30 GMT
วิตเซอร์แลนด์ 0.00% 0.25% 08/03/11 07:00 GMT
สหราชอาณาจักร 0.50% 1.00% 03/05/09 12:00 GMT
ตุรกี 5.75% 6.25% 08/05/11 13:00 GMT
แคนาดา 1.00% 0.75% 09/08/10 13:00 GMT
สหรัฐอเมริกา 0.25% 1.00% 12/16/08 19:15 GMT
บราซิล 7.50% 8.00% 08/29/12 22:00 GMT
โคลัมเบีย 5.00% 5.25% 07/27/12 17:00 GMT