วันประชุมของธนาคารกลาง

การตัดสินใจทางการเงินและนโยบายการให้สินเชื่อจะจัดทำโดยหน่วยงานพิเศษของธนาคารกลาง (สหพันธ์คณะกรรมการตลาดเปิดกลางในสหรัฐอเมริกา สภาปกครองในธนาคารกลางยุโรปและอื่น ๆ) ซึ่งดำเนินการประชุมครั้งหรือสองครั้งต่อเดือน ในการประชุมเหล่านั้นผู้เชี่ยวชาญจะประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน หารือเกี่ยวกับข้อมูลทางเศรษฐกิจ คิดหาทางออกกลยุทธ์ของเงินและนโยบายการให้สินเชื่อ พร้อมทั้งออกเสียงลงคะแนนในการกำหนดมูลค่าของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีกำหนดการประชุมในปี 2014 ดังนี้

วันประชุมของสหพันธ์คณะกรรมการตลาดเปิด

เดือน วันที่
มกราคม 29
มีนาคม 19
เมษายน 30
มิถุนายน 18
กรกฏาคม 30
กันยายน 17
ตุลาคม 29
ธันวาคม 17

วันประชุมสภาปกครองในธนาคารกลางยุโรป

ในการประชุมครั้งแรกจะประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทางเศรษฐกิจและการเงินรวมทั้งขอบเขตของสินเชื่อและตัดสินใจในเรื่องของทิศทางนโยบายทางการเงิน การประชุมครั้งที่สองส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เกี่ยวกับ ECB และอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

เทปการประชุมไม่เคยได้รับการเผยแพร่ โดยการตัดสินใจทางการเงินและนโยบายสินเชื่อจะประกาศในการแถลงข่าวแบบพิเศษทันทีหลังจาการประชุมครั้งแรก

เดือน วัน
มกราคม 9
กุมภาพันธ์ 6
มีนาคม 6
เมษายน 3
พฤษภาคม 8
มิถุนายน 5
กรกฎาคม 3
สิงหาคม 7
กันยายน 4
ตุลาคม 2
พฤษจิกายน 6
ธันวาคม 4

คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น

เดือน วันที่
มกราคม 22
กุมภาพันธ์ 18
มีนาคม 11
เมษายน 8
เมษายน 30
พฤษภาคม 20
มิถุนายน 13

คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ

เดือน วันที่
มกราคม 9
กุมภาพันธ์ 6
มีนาคม 6
เมษายน 10
พฤษภาคม 8
มิถุนายน 5
กรกฎาคม 10
สิงหาคม 7
กันยายนr 4
ตุลาคม 9
พฤศจิกายน 6
ธันวาคม 4

คณะกรรมการนโยบายทางการเงินของธนาคารแห่งชาติสวิส

เดือน วันที่
มีนาคม 20
มิถุนายน 19
กันยายน 18
ธันวาคม 11

คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย

เดือน วันที่
กุมภาพันธ์ 4
มีนาคม 4
เมษายน 1
พฤษภาคม 6
มิถุนายน 3
กรกฎาคม 1
สิงหาคม 5
กันยายน 2
ตุลาคม 7
พฤศจิกายน 4
ธันวาคม 2

คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศแคนาดา

เดือน วันที่
มกราคม 22
มีนาคม 5
เมษายน 16
มิถุนายน 4
กรกฎาคม 16
กันยายน 3
October 22
ธันวาคม 3

คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งชาตินิวซีแลนด์

เดือน วันที่
มกราคม 29
มีนาคม 12
เมษายน 23
มิถุยายน 11
กรกฎาคม 23
กันยายน 10
ตุลาคม 29
ธันวาคม 10