คำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงาน

วันที่ออก: มักจะออกมา 35 วันหลังจากสิ้นเดือนภายใต้การทบทวน
เวลาที่ออก: เวลา 11.00 นาฬิกาของเวลาสหรัฐตะวันออก
ออกโดย: สำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐ


รายงานยอดสั่งซื้อจากโรงงาน เป็นรายงานรายเดือนที่ออกโดยสำนักงานสำมะโนประชากรสหรัฐ หน่วยงานหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ รายงานนี้เป็นวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ารวมของคำสั่งซื้อใหม่ที่วางไว้กับผู้ผลิตในการซื้อสินค้าของพวกเขา

รายงานนี้ให้การทำงานที่กว้างขึ้น ข้อมูลสถิติรายเดือนในภาวะเศรษฐกิจภาคการผลิตในประเทศและยังวัดกิจกรรมการผลิตในปัจจุบัน ดังนั้นจึงมีข้อบ่งชี้ของสิ่งที่เป็นแนวโน้มของธุรกิจในอนาคตที่อยู่ในเวลาใดเวลาหนึ่ง

รายงานฉบับนี้มีสององค์ประกอบ รายงานถูกเผยแพร่ออกสู่ตลาดล่วงหน้าประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะออกรายงานฉบับเต็ม ซึ่งถูกเผยแพร่ออกมาใน 35 วันหลังสิ้นเดือนซึ่งหมายความว่ารายงานที่ออกคือการวัดกิจกรรมในเดือนที่แล้วก่อนที่จะปล่อยออกมาในรูปของรายงาน รายงานที่ออกเมื่อวันที่ 6 มีนาคมครอบคลุมคำสั่งซื้อโรงงานสำหรับมกราคม 2014

เวลาที่ออก

รายงานยอดสั่งซื้อโรงงานโดยปกติจะออกมาใน 35 วันหลังจากการทบทวนสิ้นสุดในเดือนนั้น เวลาที่ออกคือ 11.00 นาฬิกาตามเวลาสหรัฐตะวันออก เป็นรายงานที่เผยแพร่บนหน้าเวปของสำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐ และยังมีฟีดส์ข่าวอิสระอื่นๆอีก จาก บลูมเบิร์กและโทมัสรอยเตอร์

การตีความข้อมูล

รายงานฉบับนี้มีผลต่อตลาดในระดับปานกลาง และไม่สามารถนำไปเป็นตัวชี้วัดในการซื้อขายได้โดยตรง แต่ว่าเป็นตัวชี้วัดชั้นนำสำหรับการผลิตและข้อมูลทางการผลิต

เมื่อมีคำสั่งซื้อจากโรงงานเพิ่มสูงขึ้น มันสัญญาณว่าผลิตภัณฑ์ของโรงงานนั้นเป็นที่ต้องการ ของผู้บริโภคเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์และการใช้จ่ายหรือมีตลาดที่ดีสำหรับผลิตภัณฑ์ของโรงงาน ทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการเจริญเติบโตและการขยายตัวของบริษัทและนอกจากนี้ ยังทำให้พนักงานได้รับเงินเดือนอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้เป็นเรืองที่ดีสำหรับเงินดอลล่าร์สหรัฐ หากรายงานคำสั่งซื้อของโรงงานลดลง อธิบายจากที่กล่าวข้างต้นดังกล่าวจะถือว่ามีผลทางลบกับดอลล่าร์สหรัฐ รายงานนี้มักจะได้รับการแก้ไข ข้อมูลที่เป็นยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนถูกเผยแพร่ออกมาล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์และข้อมูลสดใหม่เกี่ยวกับสินค้าไม่คงทน

สรุป

ที่สำคัญมากไปกว่าการซื้อขายที่ไม่ว่าจะอ่านในปัจจุบันที่ต่ำหรือสูงกว่าที่คาดการณ์ จะเป็นรูปแบบของรายงานในช่วงหลายเดือนถ้าสั่งซื้อจากโรงงานจะแสดงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหรือปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือน แล้วนี้เป็นค่อนข้างสำคัญ นอกจากนี้ยังให้ทราบว่าประเภทของผลิตภัณฑ์ที่โรงงานจะได้รับการสั่งซื้อหรือลดลงอย่างต่อเนื่อง