ข้อกำหนดทางกฎหมาย

ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

สงวนสิทธิ์ทั้งหมด.

ข้อมูลและเนื้อหาอื่น ๆ ของเว็บไซต์ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ E-Global Trade & Amp; Finance Group, Inc. การใช้งานของข้อมูลใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเฉพาะการการแสดงตนของ E-Global Trade & Finance Group, Inc. consent.

บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะห้ามการใช้ข้อมูลโดยบุคคลที่สาม.

เครื่องหมายการค้า Forex4you ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ E-Global Trade & Finance Group, Inc. ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะถูกดำเนินการไปตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนการเสริมข้อมูลและวัตถุอื่น ๆ บนเว็บไซต์เป็นสิ่งต้องห้าม การจัดสรรสิทธิในการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์เป็นสิ่งต้องห้าม

ในขั้นต้นเนื้อหาของเว็บไซต์ที่มีไว้สำหรับใช้ส่วนตัวเท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้

โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้ข้อมูลที่เผยแพร่คุณยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง.
ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆสามารถเข้าถึงผู้ใช้ทั้งหมดของเว็บไซต์ได้อย่างอิสระ

เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการของ E-Global Trade & Finance Group, Inc. เนื้อหาของเว็บไซต์ที่นำเสนอการให้บริการที่แท้จริงของบริษัทที่ให้กับลูกค้า

E-Global Trade & Finance Group, Inc. ยืนยันว่าข้อมูลที่เผยแพร่ที่นี่เป็นของแท้และมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์คือการแจ้งผู้เข้าชม E-Global Trade & Finance Group, Inc.’s services. E-Global Trade & Finance Group, Inc. จะไม่ขอรับผิดชอบหากเว็บไซต์ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ให้กับผู้ใช้ด้วยเหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัท

E-Global Trade & Finance Group, Inc. มีสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลบข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
E-Global Trade & Finance Group, Inc. จะไม่รับประกันการทำงานอย่างต่อเนื่องของเว็บไซต์

บริษัท ฯ จะบำรุงรักษาเว็บไซต์และการฟังก์ชันการทำงานตามกฎหมายข้อมูล

E-Global Trade & Finance Group, Inc. จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับค่าใช้จ่ายที่สูญเสียหรือความเสียหาย (ทางตรงทางอ้อมอุบัติเหตุสูญเสียผลกำไรและอื่น ๆ ) ที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเกิดขึ้นโดยบุคคลที่สาม

ความรับผิดของบุคคลที่สาม

ทุกฝ่ายโดยใช้ข้อมูลของเว็บไซต์ที่ต้องระวางโทษโดยตรงต่อการกระทำของพวกเขาและจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกเงื่อนไขและข้อ จำกัด ของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

ฝ่ายรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์ลิขสิทธิ์และกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายจะได้รับหน้าที่ในการพิสูจน์สิทธิของพวกเขาที่จะใช้ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ในกรณีที่จำเป็น ในกรณีที่ไม่มีฝ่ายอาจจะนำไปดำเนินการตามกฎหมายอาญาและทางแพ่งตามกฎหมาย.