การวิเคราะห์กราฟ

การวิเคราะห์รูปแบบกราฟเป็นวิธีการใน technical analysis ซึ่งเป็นการที่เทรดเดอร์ศึกษาหรือวิเคราะห์แผนภูมิราคาเพื่อวินิจฉัยรูปแบบแผนภูมิที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ในอนาคตและเป็นเครื่องมือที่สำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

มีแผนภูมิหลายรูปแบบที่สามารถอนุมานได้จากการวิเคราะห์แบบกราฟ โดยแผนภูมิบางรูปแบบเป็น reversal patterns (ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มได้สิ้นสุดลงแล้วและกำลังจะถอยกลับไปยังทิศทางตรงข้าม) ในขณะที่แผนภูมิอื่นๆจะเป็น continuation patterns โดยบ่งชี้ว่าราคาจะกลับมาในทิศทางของแนวโน้มก่อนหน้านี้

วิธีในการวิเคราะห์แบบกราฟมี 2 วิธีหลักๆ คือ
  • แบบปกติ
  • แบบอัตโนมัติ

การวิเคราะห์กราฟแบบปกติเป็นผลมาจากการที่เทรดเดอร์อ่านแผนภูมิเพื่อระบุว่ารูปแบบนั้นจะเป็นคำแนะนำในการเทรดตำแหน่งใด

การวิเคราะห์กราฟแบบอัตโนมัติเกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟแวร์อัตโนมัติที่สามารถแนบกับแผนภูมิในรูปแบบของปลั๊กอิน และซอฟแวร์นี้ระบุรูปแบบแผนภูมิพร้อมทั้งแสดงชื่อ โดยเทรดเดอร์สามารถดำเนินการตามรูปแบบแผนภูมิที่ระบุไว้โดยซอฟแวร์