ໄລ​ຍະ​ໂປ​ຣ​ໂມ​ຊັນ

1 ກັນຍາ ຫາ 30 ພະຈິກ 2020

ວິ​ທີ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ

1

ລົງ​ທະ​ບຽນ ແລະ ເປີດ

ຫ້ອງ​ຜູ້​ຊື້-ຂາຍ​ໃໝ່

2

ຝາກ​ເງິນ​ຂັ້ນ​ຕ່ຳ

USD100*

ໃນໜຶ່ງ​ທຸ​ລະ​ກຳ

3

ຊື້​-ຂາຍຢ່າງໜ້ອຍ

1 ຊຸດ

4

ທ່ານ​ຈະ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຈັບ​ສະ

ຫຼາກ​ໂດຍ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ!

ລາງວັນ

ຜູ້​ໂຊກ​ດີ​ຈຳ​ນວນ 30 ທ່ານ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ໂບ​ນັດ​ເປັນ​ເງິນ​ຈຳ​ນວນ USD50!

ການຈັບສະຫຼາກປະຈຳເດືອນຄັ້ງທີ 1:
ຜູ້ໂຊກດີ 10 ທ່ານ

ໄລຍະການຊື້-ຂາຍ:

ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ກັນຍາ ເຖິງ 30 ກັນຍາ 2020

ວັນທີຈັບສະຫຼາກ:

6 ຕຸລາ 2020

ການຈັບສະຫຼາກປະຈຳເດືອນຄັ້ງທີ 2:
ຜູ້ໂຊກດີ 10 ທ່ານ

ໄລຍະການຊື້-ຂາຍ:

ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ຕຸລາ ເຖິງ 30 ຕຸລາ 2020

ວັນທີຈັບສະຫຼາກ:

6 ພະຈິກ 2020

ການຈັບສະຫຼາກປະຈຳເດືອນຄັ້ງທີ 3:
ຜູ້ໂຊກດີ 10 ທ່ານ

ໄລຍະການຊື້-ຂາຍ:

ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 2 ພະຈິກ ເຖິງ 30 ພະຈິກ 2020

ວັນທີຈັບສະຫຼາກ:

7 ທັນວາ 2020

ຜູ້ໂຊກດີຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນທາງອີເມວທີ່ແຈ້ງເຕືອນພວກເຂົາກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂການມີສິດໄດ້ຮັບລາງວັນພາຍໃນວັນທີ:1) 15 ຕຸລາ 2020 ສຳລັບການຈັບສະຫຼາກລາງວັນໃນວັນທີ 6 ຕຸລາ 2020;2) 16 ພະຈິກ 2020 ສຳລັບການຈັບສະຫຼາກລາງວັນໃນວັນທີ 6 ພະຈິກ 2020;3) 15 ທັນວາ 2020 ສຳລັບການຈັບສະຫຼາກລາງວັນໃນວັນທີ 7 ທັນວາ 2020.

ເປັນ​ຫຍັງ​ຈິ່ງ​ຊື້-ຂາຍ​ກັບ Forex4you?

Forex4you ແມ່ນ​າຍ​ໜ້າ​ຊື້​-ຂາຍ​ອອນ​ລາຍທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ ແລະ ໃຫ້​ລາງວັນ​ບັນ​ຊີ​ຜູ້​ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 1.8 ລ້ານ​ບັນ​ຊີ. ພວກເຮົາ​ຖືກຄວບ​ຄຸມ ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຢ່າງຄົບ​ຖ້ວນເພື່ອ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ແລະ ຄວາມໜ້າ​ເຊື່ອ​ຖືກວ່າ, ໂດຍ​ມີ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຄື:

ບັນ​ທຶກ​ການຕິດຕາມ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ 13 ປີທີ່​ຜ່ານ​ການພິ​ສູດ​ແລ້ວ

ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ BVI FSC ເພື່ອ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທີ່​ສູງ​ຂຶ້ນ

ບໍ່​ມີ​ຈຳ​ນວນ​ເ​ງິນ​ຝາກ​ຂັ້​ນ​ຕ່ຳ. ເລີ່ມຊື້-ຂາຍດ້ວຍ​ຈຳ​ນວນ​ເ​ງິນ​ເທົ່າ​ໃດ​ກໍ​ໄດ້

ເງິນ​ທຶນ​ແມ່ນ​ຖືກແຍກ ແລະ ຮັກ​ສາ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ບັນ​ດາ​ທະ​ນາ​ຄານ​ຊັ້ນ​ນຳ​ຢ່າງ​ປອດ​ໄພ

ຝາກ ແລະ ຖອນ​ເງິນ​ຕາມ​ຕົວ​ເ​ລືອກ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ບົບ​ການ​ຊຳ​ລະ​ເງິນ

ຮ​ອງ​ຮັບລູກ​ຄ້າຕະຫຼອດ 24/7 ພ້ອມ​ທັງ​ຮອງ​ຮັບ 8 ພາ​ສາ