ทริปสุดหรูสู่อิตาลี

การมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันนั้น คุณจะต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ 3 ข้อนี้ในระยะเวลาการแข่งขัน

  • มีลูกค้าใหม่จำนวน 30 ราย
  • จำนวนเงินฝากของลูกค้าอย่างน้อย 150,000 USD
  • ปริมาณการเทรดของลูกค้าอย่างน้อย 500 ล็อต (lot)
site call
live chat