ระยะเวลาของโปรโมชั่น

1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

รางวัล

พาร์ทเนอร์ยอดเยี่ยม 5 รายในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นจะได้รับ:

 • นาฬิกาหรูสุดพรีเมี่ยม

  มูลค่าสูงถึง

  10,000 USD

 • นาฬิกาหรูสุดพรีเมี่ยม

  มูลค่าสูงถึง

  7,000 USD

 • นาฬิกาหรูสุดพรีเมี่ยม

  มูลค่าสูงถึง

  3,000 USD

วิธีการเข้าร่วมโปรโมชั่น

1. มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบเพื่อมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้
2. สะสมคะแนนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อเป็น 5 พาร์ทเนอร์ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติเบื้องต้น

มีเพียงพาร์ทเนอร์ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบเท่านั้นที่จะสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้:

20

ลูกค้าใหม่ที่มีการเคลื่อนไหว

20,000

คะแนน

วิธีการรับคะแนน

100 USD

ลูกค้าใหม่ฝากเงิน

1 ล็อต

ลูกค้าใหม่เทรดจำนวน

ลูกค้าใหม่ หมายถึงลูกค้าที่เข้าร่วมในช่วงระยะเวลาการเทรด เป็นลูกค้าระดับ 1 เท่านั้น