ระยะเวลาโปรโมชั่น

1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

รางวัล

พาร์ทเนอร์ 20 ท่านแรกที่ได้คะแนนสูงสุด จะได้รับทองจากโปรโมชั่นนี้กลับบ้านไปเลย!

 • $10,000

  อันดับที่
  1

  $7,000

  อันดับที่
  2

  $5,000

  อันดับที่
  3

 • $5,000

  อันดับที่
  3

 • $3,000

  อันดับที่
  4

  $2,000

  อันดับที่
  5

ที่ 6
$1,500

ที่ 7
$1,400

ที่ 8
$1,300

ที่ 9
$1,200

ที่ 10
$1,100

ที่ 11
$1,000

ที่ 12
$900

ที่ 13
$700

ที่ 14
$700

ที่ 15
$600

ที่ 16
$500

ที่ 17
$400

ที่ 18
$300

ที่ 19
$200

ที่ 20
$100

วิธีการเข้าร่วม

1. ผ่านเงื่อนไขเบื้องต้นเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่น
2. สะสมแต้มให้มากที่สุด เพื่อเข้าเป็น 1 ใน 20 พาร์ทเนอร์ที่คะแนนสูงสุด!

เงื่อนไขเบื้องต้น

เฉพาะพาร์ทเนอร์ที่ผ่านเงื่อนไขเบื้องต้นเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วม:

ลูกค้าใหม่
5
ท่าน

ลูกค้าใหม่ฝากเงินครบ
$10,000

ลูกค้าใหม่
มีการเทรดครบ
100
ล็อต

ลูกค้าใหม่
5
ท่าน


ลูกค้าใหม่ฝากเงินครบ
$10,000

ลูกค้าใหม่
มีการเทรดครบ
100
ล็อต

การสะสมคะแนน

$50

ลูกค้าใหม่ฝากเงิน

1 ล็อต

ลูกค้าใหม่เทรดครบ