ระยะเวลาโปรโมชั่น

1 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

รางวัล

พาร์ทเนอร์ 20 ท่านแรกที่ได้คะแนนสูงสุด จะได้รับทองจากโปรโมชั่นนี้กลับบ้านไปเลย!

  • รหัสพาทเนอร์: 1065154
    รหัสพาทเนอร์: 732466
    รหัสพาทเนอร์: 1109192
  • รหัสพาทเนอร์: 1109192
  • รหัสพาทเนอร์: 1118841
    รหัสพาทเนอร์: 967276

ที่ 6
$1,500
รหัสพาทเนอร์: 1039175

ที่ 7
$1,400
รหัสพาทเนอร์: 1050172

ที่ 8
$1,300
รหัสพาทเนอร์: 861311

ที่ 9
$1,200
รหัสพาทเนอร์: 1003958

ที่ 10
$1,100
รหัสพาทเนอร์: 1101335

ที่ 11
$1,000
รหัสพาทเนอร์: 1149494

ที่ 12
$900
รหัสพาทเนอร์: 877580

ที่ 13
$800
รหัสพาทเนอร์: 1088228

ที่ 14
$700
รหัสพาทเนอร์: 904373

ที่ 15
$600
รหัสพาทเนอร์: 915623

ที่ 16
$500
รหัสพาทเนอร์: 1065526

ที่ 17
$400
รหัสพาทเนอร์: 1065529

ที่ 18
$300
รหัสพาทเนอร์: 1017951

ที่ 19
$200
รหัสพาทเนอร์: 1112409

ที่ 20
$100
รหัสพาทเนอร์: 1127701

วิธีการเข้าร่วม

1. ผ่านเงื่อนไขเบื้องต้นเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่น
2. สะสมแต้มให้มากที่สุด เพื่อเข้าเป็น 1 ใน 20 พาร์ทเนอร์ที่คะแนนสูงสุด!

เงื่อนไขเบื้องต้น

เฉพาะพาร์ทเนอร์ที่ผ่านเงื่อนไขเบื้องต้นเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วม:

มีลูกค้าใหม่ในสายงานอย่างน้อย
5
คน

ลูกค้าใหม่ฝากเงินครบ
$10,000

ลูกค้าใหม่มีการเทรดครบ
100
ล็อต

มีลูกค้าใหม่
5
คน


ลูกค้าใหม่ฝากเงินครบ
$10,000

ลูกค้าใหม่มีการเทรดครบ
100
ล็อต

การสะสมคะแนน

$50

ลูกค้าใหม่ฝากเงิน

1 ล็อต

ลูกค้าใหม่เทรดครบ