การจับฉลากชิงรางวัลใหญ่

1 เมษายน 2563 - 31 กันยายน 2563

พาร์ทเนอร์ผู้โชคดีทั้ง 3 ท่านจะได้รับรางวัลพิเศษเหล่านี้ เมื่อถึงสิ้นปี 2563

รางวัลที่ 1 คือ

2,500 USD

รางวัลที่ 2 คือ

1,000 USD

รางวัลที่ 3 คือ

500 USD

การจับฉลากรายเดือน

พาร์ทเนอร์ผู้โชคดีทั้ง 3 ท่านจะได้รับรางวัลพิเศษประจำเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนถึงธันวาคม 2563.

รางวัลที่ 1 คือ

300 USD

รางวัลที่ 2 คือ

200 USD

รางวัลที่ 3 คือ

100 USD

เงื่อนไขการเข้าร่วมโปรโมชั่น

การจะมีคุณสมบัติสำหรับการจับฉลากชิงโชคทั้ง 2 ประเภทนั้น เพียงแค่เก็บสะสมตั๋วให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้!

1,000 USD

เงินฝากลูกค้า

5 ล็อต

ปริมาณการเทรดของลูกค้า

1ราย

ลูกค้าใหม่

วิธีการขอรับรางวัล

ผู้โชคดีที่มีคุณสมบัติครบจะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับรางวัลทางโทรศัพท์ หรืออีเมลทุกเดือน!