ระยะเวลาโปรโมชั่น

16 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563

วิธีการเข้าร่วม

แค่เพียงฝากเงินและเทรดอย่างน้อย USD 300 ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น คุณก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับโชคโดยอัตโนมัติ.

* ดูข้อตกลงและเงื่อนไข

เงื่อนไขการเข้าร่วมโปรโมชั่น

การจะเข้าร่วมโปรโมชั่นนั้น คุณต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น:

ฝากเงินอย่างน้อย

USD$300

ต่อการทำธุรกรรม 1 ครั้ง

เทรดอย่างน้อย

9 lot

เงื่อนไขการเป็นผู้โชคดี

ผู้โชคดีทั้งหมด 9 ท่านจะมาจากการจับฉลาก ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563.

รางวัล

รางวัลใหญ่:

ผู้โชคดี 3 ท่านได้รับ

USD299

ต่อท่าน

รางวัลชมเชย:

ผู้โชคดี 6 ท่านได้รับ

USD99

ต่อท่าน

วิธีการขอรับรางวัล

ผู้โชคดีที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์การจับฉลากจะได้รับการแจ้งทางโทรศัพท์ หรืออีเมล เกี่ยวกับรางวัลภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563.

เทรดออนไลน์กับ Forex4you

เข้าถึงเครื่องมือการเทรดกว่า 150 ชนิด ไม่ว่าจะเป็น Forex สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี และหุ้นต่าง ๆ