ประเทศไทย / ลาว

ระยะเวลาโปรโมชัน

1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2565

ฝากเงินและทำการเทรด โดยให้มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

วิธีการเข้าร่วม

ฝากเงินและทำการเทรด โดยให้มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

 1. 2

  รางวัล

  ระดับ 1

  จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ, USD

  $1,000

  ปริมาณล็อตที่ต้องเทรด

  50 lots

  บัตรกำนัลทองคำ มูลค่า
  $1,000

 2. 1

  รางวัล

  ระดับ 2

  จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ, USD

  $3,000

  ปริมาณล็อตที่ต้องเทรด

  150 lots

  บัตรกำนัลทองคำ มูลค่า
  $1,400

 3. 1

  รางวัล

  ระดับ 3

  จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ, USD

  $6,000

  ปริมาณล็อตที่ต้องเทรด

  300 lots

  บัตรกำนัลทองคำ มูลค่า
  $1,600

*เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด สมัครและเข้าร่วม