ระยะเวลาโปรโมชั่น

1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2021

วิธีการเข้าร่วม

ง่ายนิดเดียว! เพียงแค่ฝากเงิน เทรด และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล

ง่ายนิดเดียว! เพียงแค่ฝากเงิน เทรด
และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์
ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล

ง่ายนิดเดียว! เพียงแค่ฝากเงิน เทรด
และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล

 1. 4

  รางวัล

  Apple iPad Pro 11 นิ้ว

  ระดับ 1

  จำนวนเงินฝาก , USD

  $2,000 - $3,999

  ปริมาณล็อตที่ต้องเทรด

  50 lot
 2. 2

  รางวัล

  Apple iPhone 12 Pro

  ระดับ 2

  จำนวนเงินฝาก , USD

  $4,000 - $5,999

  ปริมาณล็อตที่ต้องเทรด

  150 lot
 3. 2

  รางวัล

  Apple Macbook Pro 13 นิ้ว

  ระดับ 3

  จำนวนเงินฝาก , USD

  $6,000 ขึ้นไป

  ปริมาณล็อตที่ต้องเทรด

  300 lot
*เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ไม่จำเป็นต้องกดสมัครเข้าร่วม