ตัวเลขที่โดดเด่นของเรา
ตัวเลขมีความหมายในตัวเอง!
100 000 000
ยอดรวมของลูกค้ามากถึง
$ 100+ ล้านเหรียญสหรัฐ
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2020
11X
รวมจาก
11 เซิร์ฟเวอร์ของ MT4
(หนึ่งในเจ้าของใบอนุญาต MT4 ที่ใหญ่ที่สุดในตลาด)
70 000 000 000
ปริมาณการเทรดมากถึง
$ 70+ พันล้านเหรียญสหรัฐ
ในเดือนมีนาคม 2020
20 000 000
ค่าคอมมิชชั่นของ Agent มากถึง
20+ ล้านเหรียญสหรัฐ
พฤษภาคม 2019 - เมษายน 2020
ปริมาณการเทรด - เกือบ 400 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเวลาเดียวกัน
site call
live chat