เปิดบัญชี PAMM

เทรดแบบมืออาชีพ
บริหารเงินให้กับนักลงทุน

กำหนดข้อเสนอของคุณ ชักชวนนักลงทุนเพื่อเข้าร่วม บริหารและแบ่งผลกำไร ซึ่งคุณสามารถบริหารเงินลงทุนได้หลายกลุ่ม — ขึ้นอยู่กับขอบเขตความสามารถของคุณ

เปิดบัญชี PAMM

รายได้ไม่จำกัด ด้วยเงินของนักลงทุน

บริการโปร่งใสทุกด้าน

บริการอัตโนมัติครบวงจร

เพิ่มทุนได้ตลอดเวลา

รับรายได้โดยอัตโนมัติทุกสัปดาห์

การทำงานของ PAMM

PAMM Trader สามารถจัดการเงินลงทุนหนึ่งกองทุนหรือหลายกองทุนก็ได้ โดย PAMM Trader จะกำหนดเงื่อนไข ข้อตกลงและระยะเวลาในการลงทุน

เทรดเดอร์

1000 USD

ทุนของเทรดเดอร์: 33%
Performance fee: 20%
PAMM Investor

2000 USD

ทุนของนักลงทุน: 66%
เทรดเดอร์ได้รับ

333.33 + 133.33 = 466.66 USD

กำไรของเทรดเดอร์ = กำไรทั้งหมด x ทุนของเทรดเดอร์
1000 x 33% = 333.33 USD
เทรดเดอร์รับรายได้จาก Performance fee กำไรของนักลงทุน x Performance fee
666.66 x 20% = 133.33 USD
กำไรจากการเทรด เมื่อเวลาผ่านไป

1000 USD

นักลงทุนได้รับ

666.66 - 133.33 = 533.33 USD

กำไรของนักลงทุน = กำไรทั้งหมด x ทุนของนักลงทุน
1000 x 66% = 666.66 USD
นักลงทุนจ่ายค่า Performance fee ให้แก่เทรดเดอร์ กำไรของนักลงทุน x Performance fee
666.66 x 20% = 133.33 USD
เทรดเดอร์ได้รับ

333.33 + 133.33 = 466.66 USD

กำไรของเทรดเดอร์ = กำไรทั้งหมด x ทุนของเทรดเดอร์
1000 x 33% = 333.33 USD
เทรดเดอร์รับรายได้จาก Performance fee กำไรของนักลงทุน x Performance fee
666.66 x 20% = 133.33 USD
นักลงทุนได้รับ

666.66 - 133.33 = 533.33 USD

กำไรของนักลงทุน = กำไรทั้งหมด x ทุนของนักลงทุน
1000 x 66% = 666.66 USD
นักลงทุนจ่ายค่า Performance fee ให้แก่เทรดเดอร์ กำไรของนักลงทุน x Performance fee
666.66 x 20% = 133.33 USD

โอกาสที่ไม่จำกัด

ด้วยบัญชี PAMM คุณสามารถบริหารเงินทุนของนักลงทุนที่เข้าร่วมลงทุนตามข้อกำหนดของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็น เงินลงทุนขั้นต่ำของนักลงทุน เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุน และระยะเวลาการลงทุน ทั้งหมดนั้นคือประโยชน์บัญชี PAMM ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเทรดในปริมาณที่มากขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้น

ฝากและถอนเงิน

คุณสามารถเพิ่มเงินลงทุนในบัญชีได้ทุกเมื่อ และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการลงทุน ส่วนแบ่งกำไรของคุณจะถูกโอนไปยังบัญชีหลักโดยอัตโนมัติ และทุนของบัญชี PAMM จะสามารถถอนทุนได้เมื่อกองทุน PAMM ถูกปิดแล้วเท่านั้น

แจ้งให้ทราบ

ผู้ใช้งานบัญชี PAMM ทุกชนิด จะต้องผ่านการยืนยันตัวตน (Verification) แล้วเท่านั้น

site call
live chat