บริการ PAMM

ลงทุนไปกับเทรดเดอร์มืออาชีพ

โอกาสที่ไร้ขีดจำกัดในโลกการเงิน
ให้เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มาเทรดให้กับคุณ
โดยที่ทุกอย่างยังอยู่ในความควบคุมของคุณ

เปิดบัญชี PAMM

PAMM ทำงานอย่างไร

PAMM เป็นการสร้างความเป็นหุ้นส่วนอย่างหนึ่ง ด้วยการที่คุณใช้เงินเพื่อลงทุนและเทรดเดอร์ใช้ความชำนาญและเวลาเพื่อสร้างผลกำไร และคุณแบ่งผลกำไรที่ได้ให้เทรดเดอร์เป็นการตอบแทน วินๆทั้งคุณและเทรดเดอร์ เริ่มต้นง่ายๆเพียงแค่เปิดบัญชี PAMM โอนเงินลงทุนเริ่มต้น และที่เหลือก็ปล่อยให้เทรดเดอร์ทำกำไรให้กับคุณ

เทรดเดอร์

1000 USD

ทุนของเทรดเดอร์: 33%
Performance fee: 20%
PAMM Investor

2000 USD

Iทุนของนักลงทุน: 66%
เทรดเดอร์รับ

333.33 + 133.33 = 466.66 USD

กำไรของเทรดเดอร์ = กำไรทั้งหมด x ทุนของเทรดเดอร์
1000 x 33% = 333.33 USD
เทรดเดอร์รับรายได้จาก Performance fee กำไรของนักลงทุน x Performance fee
666.66 x 20% = 133.33 USD
กำไรจากการเทรด เมื่อเวลาผ่านไป

1000 USD

นักลงทุนได้รับ

666.66 - 133.33 = 533.33 USD

กำไรของนักลงทุน = กำไรทั้งหมด x ทุนของนักลงทุน
1000 x 66% = 666.66 USD
นักลงทุนจ่ายค่า Performance fee ให้แก่เทรดเดอร์ กำไรของนักลงทุน x Performance fee
666.66 x 20% = 133.33 USD
เทรดเดอร์รับ

333.33 + 133.33 = 466.66 USD

กำไรของเทรดเดอร์ = กำไรทั้งหมด x ทุนของเทรดเดอร์
1000 x 33% = 333.33 USD
เทรดเดอร์รับรายได้จาก Performance fee กำไรของนักลงทุน x Performance fee
666.66 x 20% = 133.33 USD
นักลงทุนได้รับ

666.66 - 133.33 = 533.33 USD

กำไรของนักลงทุน = กำไรทั้งหมด x ทุนของนักลงทุน
1000 x 66% = 666.66 USD
นักลงทุนจ่ายค่า Performance fee ให้แก่เทรดเดอร์ กำไรของนักลงทุน x Performance fee
666.66 x 20% = 133.33 USD

มีความโปร่งใสและเชื่อถือได้

ระบบบัญชี PAMM จะช่วยจัดการระบบการเงินและโอนส่วนแบ่งผลกำไรทั้งหมดระหว่างนักลงทุนและเทรดเดอร์โดยอัตโนมัติ จึงไว้วางใจได้ว่าระบบทั้งหมดจะมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้อย่างแน่นอน

การสร้างผลประโยชน์ร่วมกับ PAMM Trader

PAMM Trader จะได้มีแรงจูงอย่างสูง ในการจัดการการลงทุนของคุณให้ประสบผลสำเร็จและทำกำไรให้คุณมากที่สุด เพราะนั่นก็หมายถึงส่วนแบ่งกำไรที่เทรดเดอร์จะได้รับมากขึ้นเช่นกัน PAMM Trader แต่ละคนจะมีเงื่อนไขและข้อเสนอที่ประกาศไว้ชัดเจนแตกต่างกันออกไป โดยคุณสามารถเลือกดูและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง

Top PAMM Trader

forex Trader Profitability บัญชี
เทรดเดอร์ทั้งหมด

แจ้งให้ทราบ

ผู้ใช้งานบัญชี PAMM ทุกชนิด จะต้องผ่านการยืนยันตัวตน (Verification) แล้วเท่านั้น

site call
live chat