เทรดดีมีรางวัล

เตรียมพร้อมรับรางวัลจากโปรโมชั่น “เทรดดีมีรางวัล” มูลค่ากว่า 50,000 USD

ระยะเวลาเข้าร่วมโปรโมชั่น

1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2565

วิธีการเข้าร่วม

ง่ายนิดเดียว! เพียงแค่ฝากเงิน เทรด และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น