Phân tích

Công cụ phân tích mạnh mẽ

Dự đoán tăng trưởng hoặc sụt giảm tỷ giá và các công cụ giao dịch khác trước khi sử dụng các công cụ phân tích miễn phí sẵn có của Forex4you.

Mọi công cụ mà bạn cần để bắt đầu. Đều miễn phí.

Tin DowJones

Các tin thị trường nóng nhất, các báo cáo và bình luận sẵn có miễn phí cho tất cả khách hàng của chúng tôi trong "Analytics" của Trader Room hoặc trực tiếp trên nền tảng MT4. Chúng được chuẩn bị và thông báo trong ngày giao dịch của bạn.

Tìm kiếm thêm

Lịch kinh tế

Tất cả các sự kiện giao dịch quan trọng nhất với lời giải thích về hiệu ứng của sự kiện trên lịch.

Tìm kiếm thêm

Phân tích kỹ thuật Trung Tâm Giao Dịch

Một phân tích kỹ thuật dễ dàng nắm bắt chuyên nghiệp và miễn phí gồm 6 cặp tiền tệ chính: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD. Truy cập vào Trung Tâm Giao Dịch miễn phí trong Trader Room.

Tìm kiếm thêm

WebTV Trung Tâm Giao Dịch

Khách hàng của Forex4you cũng có thể xem tin tức tài chính từ Trung Tâm Giao Dịch qua WebTV.

Xem ngay
Gọi
Chat