Mở một Tài Khoản Classic NDD

Giao dịch Bitcoin với
thực thi lệnh thị trường.

Lựa chọn tốt nhất cho trader đã sẵn sàng giao dịch Bitcoin. Spread thả nổi từ 0 pips, lệnh thị trường, báo cáo 5 chỉ số và không ký quỹ tối thiểu sẽ tạo ra một lựa chọn hoàn hảo.

Mở tàu khoản Classic NDD

Hơn 95 công cụ

Giao dịch tiền điện tử

Thực thi lệnh dạng Market

Không báo giá lại

Khả dụng trên Share4you

Đòn bẩy 1:1000

Tài khoản Classic NDD là cơ hội tốt cho …

  • những trader có kinh nghiệm trên thị trường
  • những người có thể tự chủ khi giao dịch trên thị trường
  • những nhà giao xuất sắc muốn trở thành Share4you Leader
So sánh mọi tài khoản

Multiply your income by sharing tradesNhân thu nhập của bạn bằng chia sẻ giao dịch

Mở tài Classic trên Forex4you và chuyển đổi thành tài khoản Leader trên Share4you trong Trader room và lệnh giao dịch của bạn sẽ được người khác sao chép. Bằng việc trở thành Leader trên Share4you, bạn sẽ nhận được hoa hồng đến 8 USD cho mỗi lot được copy bởi Followers.

Tìm hiểu thêm về Share4you
Gọi
Chat