menu

Chương Trình Thưởng 25% Ký Quỹ

Nhận lên đến 25% ký quỹ như một khoảng thưởng tín dụng cho follower hay tài khoản giao dịch của bạn.

Tham gia ngay

Chương trình sẽ mang lại cho bạn cơ hội kiếm tiền nhiều hơn với số vốn bạn có. Bạn có thể chọn tối đa 25% tiền thường dưới dạng instant credit trong ký quỹ của bạn.

 • Từ 5% đến 25% Bonus
 • 5 lượt thưởng mỗi lần
 • Không giới hạn khoảng tiền thưởng
 • Thưởng Instant credit trong ký quỹ của bạn

 

Cách thực hiện

Hãy chọn mức tiền thưởng tại thời điểm cấp vốn cho tài khoản giao dịch của bạn. Mức bạn chọn càng cao thì bạn có doanh thu giao dịch càng lớn trong tài khoản. Khoản tiền thưởng được thêm vào tài khoản của bạn dưới hình thức tín dụng, cho phép bạn thực hiện khối lượng giao dịch lớn hơn.
 
Example:
Bạn nạp 1000 USD và chọn mức thưởng 25%.
Tổng số tiền tín dụng hiện có để sao chép của bạn sẽ là 1250 đô la.
1000 USD + 250 USD (mức thưởng 25%) = 1250 USD.
 

Hãy cứ giao dịch như thường lệ. 17,5% từ spread sẽ được dành riêng để trang trải cho khoản tín dụng thưởng của bạn.

 
Khi tổng tiền thưởng được khớp, nó sẽ được tự động ghi có vào tài khoản của bạn và có sẵn để bạn rút về. Nếu bạn đã nhận nhiều hơn một khoản thưởng, khoản thưởng tiếp theo nào được đệ trình trước sẽ được thực hiện trước.

 

Điều kiện

 • Không thể rút khoản tiền thưởng cho đến khi nó được khớp thông qua giao dịch.
 • Bạn có thể kiểm tra trạng thái tiền thưởng bất kỳ lúc nào trong tài khoản của mình.
 • Nếu bạn có nhiều tài khoản, bạn vẫn không thể vượt quá giới hạn 5 lần thưởng.
 • Chỉ một khoản thưởng hiện hành cho mỗi tài khoản giao dịch. Ngoài ra còn có thể đăng ký 4 khoản tiền thưởng chờ xử lý.
 • Điều khoản MTP (các điểm giao dịch tối thiểu) được áp dụng cho các chương trình thưởng cho tất cả các loại tài khoản.
 • Nếu một tài khoản thưởng hoạt động trên tài khoản giao dịch của bạn – vốn chủ sở hữu trong tài khoản sẽ bị chặn trong 2 lần cộng tiền thưởng tín dụng chuyển khoản, rút tiền và đầu tư PAMM
 • Nếu trong thời gian 3 tháng bạn không đạt được doanh thu trong tài khoản của mình thì tiền thưởng sẽ được khấu trừ từ tài khoản.
 • Trong thời gian Chương Trình Thương 25% Ký Quỹ buộc phải tạm đóng (StopOut) bằng khoảng 110% tiền thưởng tín dụng của Credit StopOut.
 • Công ty có quyền từ chối chương trình thưởng đối với bất kỳ khách hàng nào vì bất kỳ lý do nào.
Gọi
Chat