Đầu tư

Dựa trên sự thành công của các Trader để phát triển nguồn vốn của bạn

Dịch vụ Forex4you cho phép bạn đầu lớn hoặc nhỏ, kiếm thêm được thu nhập và học hỏi thêm những kiến thức về thị trường Forex.

Cơ hội sao chép giao dịch

Với mạng giao dịch xã hội Share4you, bạn không cần phải có nhiều kiến thức về Forex để có thể bắt đầu. Dịch vụ này cho phép bạn theo dõi các hoạt động giao dịch của các Trader có kinh nghiệm, theo dõi họ và sao chép giao dịch của họ.

Khám phá đầu tư thông minh hơn vào thị trường tài chính với Share4you!

Đa dạng hóa rủi ro bằng cách sao chép nhiều Leader cùng một lúc.

Tìm hiểu thêm về Share4you

Danh sách Leader của Share4you

Leader ngoại hối Tăng ít nhất 30 ngày Follower
Hiển thị mọi leader

PAMM

Quản lý quỹ đầu tư

Dịch vụ PAMM cho phép bạn tìm kiếm thêm lợi nhuận trên thị trường Forex mà không cần phải tham gia gaio dịch, chỉ cần đầu tư vào các Trader có kinh nghiệm. PAMM trader sẽ quản lý khoản đầu tư của bạn và sẽ nhận được phí hiệu suất trên khoản lợi nhuận mà họ đạt được. Phí này được đề rõ trong bảng offer.

Đầu tư vào thị trường tài chính mà không cần phải giao dịch.

Bạn có thể đầu tư thêm vào một PAMM trader khác cùng một lúc để đa dạng hoá các rủi ro.

Tìm hiểu thêm thông tin về PAMM

Top PAMM traders

Trader Ngoại Hối Khả năng sinh lời Tài khoản
Hiển thị toàn bộ Trader
Gọi
Chat