Thời gian khuyến mãi

Từ ngày 15 tháng 5 đến 15 tháng 9 năm 2020

Cách thức tham gia

Thật dễ dàng! Chỉ cần nạp tiền, giao dịch và đáp ứng các tiêu chí khuyến mại trong thời gian khuyến mãi.

Với 3 mức giải thưởng, cộng với Phần thưởng nhân dịp sinh nhật, đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này!

40

giải thưởng

trị giá 3,4 triệu đồng

Các voucher

Mức 1

Số tiền nạp, đơn vị Đô la Mỹ

$2.000 - $3.999

Số lot yêu cầu

50 lot

5

giải thưởng

trị giá 6,9 triệu đồng

Các voucher

Mức 2

Số tiền nạp, đơn vị Đô la Mỹ

$4.000 - $5.999

Số lot yêu cầu

150 lot

5

giải thưởng

trị giá 13,9 triệu đồng

Các voucher

Mức 3

Số tiền nạp, đơn vị Đô la Mỹ

$6.000 trở lên

Số lot yêu cầu

300 lot

3 khách hàng giao dịch nhiều nhất ở mỗi Mức sẽ giành được nhiều giải thưởng khác nữa!

Phần thưởng dịp sinh nhật^ x 9 Số lượng giải

Cách thức nhận thưởng

  ·  Có 3 mức giải thưởng sẽ được trao cho người thắng cuộc trước khi tổng số giải thưởng được trao hết.   ·   Khách hàng thắng giải đủ điều kiện phải yêu cầu nhận giải thưởng bằng cách đáp ứng đầy đủ các điều kiện nhận thưởng từ ngày 15 tháng 8 năm 2020 hoặc cho đến khi tất cả các phần thưởng được trao hết.