Giai đoạn khuyến mãi

1 tháng 4 năm 2021 - 30 tháng 09 năm 2022

Giải thưởng

3 đối tác hàng đầu sẽ lái chiếc siêu xe mơ ước của họ về nhà!

Giải nhì
$100,000
Giá trị xe cao nhất

Giải nhất
$150,000
Giá trị xe cao nhất

Giải ba
$50,000
Giá trị xe cao nhất

Giải nhất
$150,000
Giá trị xe cao nhất

Giải nhì
$100,000
Giá trị xe cao nhất

Giải ba
$50,000
Giá trị xe cao nhất

Cách tích điểm

100
Điểm

Nạp $100

Giao dịch 1 lot

Cách thức tham gia

Chỉ cần đáp ứng các yêu cầu này để tự động đủ điều kiện!

Thu hút
100
khách hàng mới

Giao dịch tối thiểu
$8,000,000
InOUT

Giao dịch tối thiểu
100,000
lot

Cần tối thiểu 10 đối tác đủ điều kiện để tham gia ưu đãi.
Đối tác không được tham gia chương trình trong vòng 3 tháng trước khi thời gian kết thúc

Cách nhận giải

Khi đạt được các yêu cầu, đại diện của Forex4you sẽ liên hệ với bạn!